Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Svědectví

Jak jsme hledali, našli a jak žijeme

Vlastimil a Milena Macháčkovi, 28.04.2020
Svědectví o obrácení a radostném životě v důvěře a poslušnosti Bohu.

Uzdravení po společné modlitbě

Ivana Radojčičová, 13.06.2011
Na podzim roku 2009 se u mě objevily potíže s hlasivkami. Ukázalo se, že se jedná o nezhoubný nádor na hlasivkách. Operace pomohla je na krátkou dobu, brzy došlo k recidivě, tedy další operace. A opět se stejným výsledkem. Po společné modlitbě ve shromáždění výrůstek zmizel, na třetí operaci jsem tedy nemusela.

Až teď má můj život skutečný smysl

Zuzana Ladová, 5.4.2009
Když mě bylo asi třináct let, zaslechla jsem větu, která mi nedala spát: "Moje království není z tohoto světa". Řekl to Ježíš. Chtěla jsem poznat, co to je za zvláštní království, Uvěřila jsem, ale království jsem nenašla. Až když jsem pochopila, že musím poznat Boha osobně (a že to skutečně je možné), můj vztah s Ním a k Němu se radiklálně proměnil. Znám ho osobně už víc než patnáct let a můžu potvrdit, že najít Ježíšovo království je možné a že je navíc skvělé být jeho součástí.

Mé setkání s Bohem

Blanka Brejšová, 18.3.2009
Dlouho jsem si myslela, že jediný, kdo mému životu rozumí, jsem já sama. Tak jak to, že můj život tomu neodpovídal? Byla jsem sama, unavená, skleslá a zmatená, bez naděje na lepší zítřek. Teprve když jsem se odhodlala svěřit se Bohu, můj život se radikálně změnil. Už nejsem sama a žiju pokojný a radostný život.

Co když opravdu existuje?!

Darina Dvořáková, Ústí nad Labem
Nevyrůstala jsem v křesťanské rodině a o existenci Boha jsem se, stejně jako lidé kolem mě, moc nezajímala. Jen občas byly chvíle, kdy jsem uvažovala o smyslu vlastního života. Několikrát jsem přemýšlela o Bohu, jestli opravdu je a někdy jsem Ho i o něco prosila. To, když mi bylo skutečně zle. S ohlédnutím zpět jsem si uvědomila, že se mé prosby skutečně naplnily. Nijak zvlášť to však můj vztah k Bohu a zájem o Něho neovlivnilo. Má představa o Bohu byla taková, že musím chodit pravidelně do kostela a modlit se "Otče náš...". A to mě nijak nepřitahovalo.

Řekl jsem: "Pokud Bůh je, tak to chci vědět"

Zdeněk Dvořák, Ústí nad Labem

Setkání

Valerie Kážová, Ústí nad Labem

Uplynulo 10 let a vidím stále stejně dobře

Blanka Marešová, Náchod, 30 let

Bůh mi uzdravil zrak

Zuzana Rattayová, Cheb

Bůh mi odstranil nádor

Andrea Janková, Náchod

Opět mohu jíst normálně

Věra Lamačová, Ústí nad Labem, 24 let

Uzdravení za pět minut dvanáct

Pavel Pavlas, Ústí nad Labem
© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.