Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Články Nového Života

Šestá a sedmá slovní hříčka v knize proroka Jeremiáše (Jer 10:5.7.11)

30.03.2020

Podobenství

Mikuláš Török, 22.03.2020
V článku „Tři fáze odmítnutí Krista“ jsme zkoumali, proč vlastně Ježíš vyslovil podobenství „O rozsévači“, které je uvedené ve třinácté kapitole Matoušova evangelia. Viděli jsme, že Ježíš je veřejně pronesl jako reakci na konfrontaci, která je popsaná v kapitole dvanácté. Další vývoj třinácté kapitoly by se na první pohled mohl jevit jako pouhý přehled různých podobenství o Božím království, tak tomu však není. V tomto článku nebudeme probírat samotné podobenství „O rozsévači“, ani podrobně a jednotlivě vykládat všechna ostatní podobenství z této kapitoly. Spíše se zaměříme na to, proč Ježíš v podobenstvích pokračuje a čeho se tím snaží dosáhnout.

Tři fáze odmítnutí Krista: Poselství 12. kapitoly Matoušova evangelia

Mikuláš Török, 15.03.2020
Dvanáctá kapitola Matoušova evangelia obsahuje významné Boží poselství, jakkoli mezi biblickými čtenáři a vykladači zdaleka není tak populární a rozhodně jí není věnováno tolik zájmu jako kapitole bezprostředně následující. Je to pochopitelné, vždyť ve třinácté kapitole Matoušova evangelia se nachází všeobecně známé a populární podobenství „O rozsévači“. Je ovšem na místě si položit otázku, proč vůbec Ježíš podobenství „O rozsévači“ vyslovil a proč právě v této chvíli.

Pátá slovní hříčka v Knize proroka Jeremiáše (Jer 9:3)

07.02.2018

Drobné biblické zamyšlení #5: Radost z pokušení

03.01.2018

Mozaika Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály sv. Víta

21.11.2017
Unikátní umělecké dílo vytvořené z příkazu císaře Karla IV. mělo všem připomínat, že Ježíš Kristus bude všechny lidi soudit – a cílem života je na tomto Posledním soudu obstát a být přijat do věčné radosti.

Čtvrtá slovní hříčka v Knize proroka Jeremiáše (Jer 6:1.3.8)

14.11.2017
V pořadí čtvrtá slovní hříčka z pera proroka Jeremiáše se tentokrát nenachází v jediném verši, ale zasahuje celkem do tří veršů v rámci šesté kapitoly.

Drobné biblické zamyšlení #4: Uzdravení šlakem poraženého

MUDr. Jan Terč, 09.11.2017

Drobné biblické zamyšlení #3: Bláznivé mluvení

09.10.2017

Drobné biblické zamyšlení #2: Ježíšovo „usušení“ fíkovníku

20.09.2017

Nanebevstoupení Ježíše Krista – opomíjená skutečnost

Mikuláš Török, 20.09.2017
Křesťané všech vyznání se shodují v hodnocení Ježíšovy Velikonoční oběti jako nejvýznamnější skutečnosti z pohledu naší záchrany. Mnozí také přidají Letnice jako svátek „vylití Ducha svatého“, byť ve skutečnosti je tento svátek o něčem jiném. Ježíšovo nanebevstoupení však zůstává opomíjené.

Drobné biblické zamyšlení #1: Podmínky pro nabytí dědictví

Alžběta Tošovská, 07.08.2017
V Bibli jsme jakožto Boží děti nazváni také Božími dědici. Pomocí ilustrace českým dědickým právem se podívejme na několik nezbytných podmínek k nabytí dědictví, včetně toho věčného.

O čem kázal mistr Jan Hus? Zamyšlení nad Husovou Postillou

Dan Török, 11.07.2017
Postilla (tj. Výklad svatých čtení nedělních a svátečních) Mistra Jana Husa byla dopsána na Kozím hrádku roku 1413. Jedná se o sbírku 59 Husem sepsaných kázání, v nichž se věnuje evangelijním textům, které vykládá i aktualizuje pro své čtenáře.

Třetí slovní hříčka v Knize proroka Jeremiáše (5:13)

29.05.2017
Již třetí slovní hříčka pro českého čtenáře skrytá v hebrejském textu Knihy proroka Jeremiáše. Tentokrát se nachází v páté kapitole a je užita k ohodnocení proroků jakožto proroků falešných.

Ke sporu o eucharistii v době reformace

08.05.2017
Stručný nástin jádra sporů o eucharistii a Kristovu přítomnost v ní, který byl významným činitelem ve štěpení protestantismu, s nezbytným uvedením do kontextu postojů k večeři Páně v celých církevních dějinách.

Kniha proroka Nahuma

24.04.2017

Jan Kalvín

17.04.2017

Nová smlouva: její oboustrannost a nedělitelnost

Mikuláš Török, 15.04.2017

Michelangelův rohatý Mojžíš

10.04.2017

Kniha proroka Abdiáše

27.03.2017

Upalování a jeho význam

13.03.2017

Geefsův padlý génius zla

6.3.2017

Lucifer

6.3.2017

Druhá slovní hříčka z Knihy proroka Jeremiáše (3:14)

27.02.2017

Ghibertiho příběh Josefa na bráně Ráje

27.02.2017

Plevy hnané větrem

20.2.2017

Kniha proroka Aggea

13.2.2017

Rajské jablko

06.02.2017

Abakuk přináší chléb Danielovi do jámy lvové (Gianlorenzo Bernini)

30.1.2017

Kniha proroka Abakuka

30.1.2017

Symfonie žalmů (Igor Stravinskij)

23.1.2017

K jedné slovní hříčce v knize proroka Jeremiáše (1:11-12)

23.1.2017

Jan Milíč z Kroměříže

16.1.2017

Tři králové

2.1.2017

Cyril a Metoděj: slovanské letnice

Dan Török, 14.2.2014

Čím mě Martin Luther inspiruje

Mikuláš Török, 27.03.2012

Tajemství – znak duchovnosti nebo bludu?

Mikuláš Török, 08.10.2010

Jak dlouho trvá věčný život?

Mikuláš Török, 29.4.2007

Široká a úzká cesta

Mikuláš Török, 20.4.2007

Den protestantské reformace

Mikuláš Török, 31.10.2004
© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.