Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Články Nového Života

Nanebevstoupení Ježíše Krista – opomíjená skutečnost

Křesťané všech vyznání se shodují v hodnocení Ježíšovy Velikonoční oběti jako nejvýznamnější skutečnosti z pohledu naší záchrany. Mnozí také přidají Letnice jako svátek „vylití Ducha svatého“, byť ve skutečnosti je tento svátek o něčem jiném. Ježíšovo nanebevstoupení však zůstává opomíjené.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Vděčnost, základní postoj vůči Bohu

Vděčnost Bohu je základním předpokladem dobrého života s Ním a služby jemu. Vděčnost znamená díkůvzdání i činy vděčnosti.

celý článek >>

400 let egyptského zajetí

Bůh Abrahamovi, „otci všech věřících“, jednoho dne řekl, že jeho potomci budou „pohostinu v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let.“ (Gn 15:13). Provedl snad Abraham něco natolik závažného, že toto mělo na jeho potomstvo dopadnout? Věděl Bůh dopředu, že jeho potomci zhřeší? Proč měli být na dlouhých 400 let v zajetí?

celý článek >>

Z křesťanské tradice

John Donne: Již předvolává, má černá duše, tě nemoc

Další do češtiny přebásněný sonet, který složil anglický básník John Donne (1573-1631). Veršující anglikánský kněz v něm vybízí svou duši před smrtí k spolehnutí se na Kristovu oběť.

celý článek >>

Články Nového Života

Drobné biblické zamyšlení #2:
Ježíšovo „usušení“ fíkovníku

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.