Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Články Nového Života

O čem kázal mistr Jan Hus? Zamyšlení nad Husovou Postillou

Postilla (tj. Výklad svatých čtení nedělních a svátečních) Mistra Jana Husa byla dopsána na Kozím hrádku roku 1413. Jedná se o sbírku 59 Husem sepsaných kázání, v nichž se věnuje evangelijním textům, které vykládá i aktualizuje pro své čtenáře.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

John Wesley: O svědomí

Kázání Johna Wesleyho č. 105, ve kterém se tento metodistický kazatel pokouší vysvětlit, co je to svědomí, a popsat jeho druhy. Ukazuje také, jaké správné svědomí úzce souvisí s Písmem a jak je třeba se svědomím zacházet.

celý článek >>

Pozvánka

Zveme vás na divadelní představení Rozhněvaní, 28. července

celý článek >>

Kázání a vyučování

Vše se uzavře v Kristu ke chvále Jeho slávy

Bůh připravil vše potřebné k záchraně člověka, aby se mohl ujmout svého dědictví, svého určení – být ke chvále Boží slávy v Kristu.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

Alexander Maclaren: Otroci a svobodní

Kázání skotského baptistického kazatele Alexandera MacLarena (1826-1910) na 1Kor 7:22, pojednávající o novozákonním využití obrazu otroctví pro vyjádření vztahu mezi věřícím a Ježíšem Kristem.

celý článek >>

Jan Hus: Čtení neděle prvé v advent

První kázání z Husovy Postilly, sbírky kázání na nedělní a sváteční čtení, kterou Hus sepsal ke čtení (kázání nebyla pronesena). Jan Hus († 1415) dílo dokončil roku 1413 na Kozím hrádku, v době svého vyhnanství z Prahy. V kázání je vždy nejprve přítomné do češtiny přeložené evangelijní čtení s drobnými vysvětlujícími poznámkami, po kterém následuje Husův výklad. V předkládaném kázání pro první neděli adventní se Hus zabývá zejména Kristovými příchody a adekvátní lidskou reakcí a připraveností na ně.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.