Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Z křesťanské tradice

John Updike: Sedm strof na Velikonoce

Přebásnění díla amerického spisovatele a básníka Johna Updike (1932—2009). Báseň „Seven Stanzas at Easter“ pochází z roku 1960.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Rozlišovat, co je spíše pro časnost a co pro věčnost

Cílem života je záchrana pro věčnost s Pánem. Tento cíl je třeba mít na zřeteli primárně, k jeho dosažení Bůh člověku věnoval ale i časné věci. Ty proto nelze ignorovat, stejně jako je nelze považovat za hlavní cíl života.

celý článek >>

Rozhodni se a vejdeš do odpočinutí

Bůh nás vede do odpočinutí. Musíme se ale rozhodnout jednoznačně pro spočinutí v Něm, pro odpočinutí v Kristu. Váhání, nerozhodnost je pro vejití do odpočinutí překážkou.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.