Kościół Nowe Życie

Aktualne oświadczenie

W przypadku osobistych potrzeb pastoralnych i duchowych można skontaktować się z kierownictwem KNŽ za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@novyzivot.cz, lub telefonicznie pod numerem 739 011 883.


Kazanie & nauczanie

Nabożeństwo to sprawiedliwe życie

Czy nabożeństwo ma miejsce w Nowym Testamencie? Czy uczniowie spotykali się w celu nabożeństwa? Nowy Testament nie zawiera dużo wzmianek o nabożeństwie. Jednak Bóg jest stale taki sam. Szereg elementów nabożeństwa Starego Testamentu jest taki sam również w czasach dzisiejszych, lecz główną rolę w Nowym Testamencie graje Chrystus. Bóg będzie nas osądzał według tego, w jaki sposób Mu służymy. A więc co to nabożeństwo?

cały artykuł >>

Kazanie & nauczanie

Nigdy nie istniał inny sposób zbawienia niż przez Chrystusa

Boże Słowo mówi, że żadny człowiek nie jest sprawiedliwy, a równocześnie to, że Abraham, Noach i dalsi ludzie sprawiedliwi byli. Ta oto rzekoma sprzeczność przez spojrzenie do Pisma znika. Widzimy, że również wtedy ludzie wiedzieli, że sami swoimi siłami nie są w stanie zostać sprawiedliwymi, a więc zbawionymi, ale że jedynie Boże odkupienie poprzez wtedy jeszcze fizycznie nieobjawionego Odkupiciela może sprawić stan możliwego przyjęcia przez Boga - a więc zbawienie.

cały artykuł >>

Poselstwo krzyża

Poselstwo ewangelii nazywa apostoł Paweł poselstwem krzyża. Nie tylko wiara w Boże istnienie, ale wiara w zbawienie przez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa, jest drogą do ratunku. To poselstwo krzyża mogą jako Boży posłowie nieść tylko tacy ludzie, którzy wierzą ewangelii w jej pełności i którzy też w ten sposób żyją. Chęć wydania się Bogu jest zależna od tego, jak postrzegamy Bożą wielkość.

cały artykuł >>

Motywacja do niesienia ewangelii

Boże zlecenie do niesienia ewangelii jest całkowicie unikatne. Żebyśmy je jako kościół mogli ludziom naprawdę nieść, musimy uświadamiać sobie go, ale nie tylko to, musimy być napełnieni stałą wiarą i przekonaniem o tym, że to, co pośrednictwem ewangelii ludziom przynosimy, to coś zupełnie unikatnego, niezastąpionego i żadne bogactwo świata nie może się temu równać. Żeby kościół miał właśnie taką postawę, musi przejść przez głęboką przemianę tej świadomości.

cały artykuł >>

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.