Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Dobročinnost

Prvořadou úlohou církve je kázat dobrou zprávu o vykoupení, které Ježíš Kristus přinesl. Skutečné křesťanství však zahrnuje rovněž dobročinnost. 


Zvolili jsme název Dobročinnost proto, že chceme vyjádřit že dobročinnost má širší význam, než to, co se běžně rozumí pod pojmem charita. Charitativní činnost církve je obvykle chápaná jako pomoc těm, kdo jsou na tom nejhůř - bezdomovcům, narkomanům, a podobně. Podle Bible tu ale církev není proto, aby ve společnosti zastávala především tuto sociálně-charitativní roli. A už vůbec není úlohou církve, aby zajišťovala sociální služby takovým lidem, kteří přestože mohou, nemají chuť svůj život jakkoli změnit, i když je jim k tomu nabízena pomoc.

Základní odpovědností každého křesťana jako jednotlivce je jeho rodina. Péče církve pak má být zaměřena především na ty lidi v církvi, kterým jejich rodina není s to potřebnou pomoc poskytnout. Jsme zcela přesvědčeni, že to je nutný základ pro jakoukoliv další aktivitu ve společnosti.

Církev ale vždy poskytovala pomoc i mimo okruh svých členů a stoupenců. Nový Život se snaží směřovat pomoc tak, abychom jí neplýtvali tam, kde lidé nemají zájem na skutečném vyřešení problémů, ale naopak jen pomoc využívají k tomu, aby nadále vedli nezodpovědný život - často na úkor druhých.

V rámci Dobročinnosti poskytuje Nový Život pomoc především takovým lidem, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v nouzi, seniorům nebo těm, kteří již sami účelnou pomoc potřebným organizují. Dále se snažíme podporovat takové aktivity, které považujeme skutečně za prospěšné. Forma pomoci je jednorázová nebo průběžná, pravidelně se opakující.

 

Celková hodnota darů a činnosti Dobročinnosti CNŽ již dosáhla výše cca 2 miliony 860 tisíc korun (v částce je zahrnuta i přepočtená hodnota 19,1 tuny šatstva, které jsme rozdali potřebným). Na dobročinné účely věnovali členové církve již tisíce hodin svého času – ročně je to kolem 300 až 350 hodin. Podrobněji viz finanční přehled.


Téměř veškerá doposud poskytovaná pomoc byla zajišťovaná z prostředků, které poskytují členové Nového Života. To také omezuje naše možnosti a proto samozřejmě uvítáme i vaše příspěvky.

Dobročinnost Nového Života můžete podpořit finančním darem na účet vedený u KB a.s. Ústí nad Labem číslo účtu: 107-6227290257/0100, konstantní symbol 558, variabilní symbol 888.

Uvítáme vaše dotazy a připomínky k Dobročinnosti. Rovněž pokud uvažujete o jiné formě podpory pište na dobrocinnost@novyzivot.cz. Všechny vaše podněty pečlivě zvážíme a posoudíme.

 

 

 

Dlouhodobé činnosti 

 

Pravidelná pomoc seniorům v Domově pro seniory v Chlumci Canisterapie v Domově pro seniory v Chlumci Deset tisíc pro Červený kříž

Poděkování ředitelky Červeného kříže za pomoc Akce pro děti ve Zruči nad Sázavou Ústecké pobočce Červeného kříže pomáháme nepřetržitě od roku 1994

 


Souhrn činnosti

Přehled činnosti

Finanční přehled Dobročinnosti

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.