Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Kdo jsme

Nový Život patří mezi křesťanské církve dlouhodobě působící v České republice. Počátky Nového Života sahají do poloviny 80.let. Od roku 1994 působí Nový Život jako registrované občanské sdružení pod názvem Křesťanská společnost Nový Život. V současnosti má Nový Život pod vedením pastora Mikuláše Töröka sbory a skupiny téměř v desítce měst po celé republice.

Poslání Nového Života je kázat evangelium o vítězství Ježíše Krista, o záchraně a odpuštění hříchů pro každého člověka. Věříme, že ke kázání evangelia patří také služba vysvobození a uzdravení.

Vize pastora Töröka je mimo jiné ukázat lidem nevěřícím i věřícím, že je možné žít podle Božího Slova pod vedením Ducha svatého bez kompromisů a ústupků od Jím zjevených pravd. V popředí pozornosti je proto také zevrubné vyučování Božího Slova.

Věříme, že takto se evangelium stane pro naše bližní žádoucí a že i mnoho křesťanů nalezne inspiraci a motivaci k plnějšímu životu s Bohem.
Kromě duchovní služby vyvíjí Nový Život také charitativní, kulturní a osvětovou činnost.
Nový Život odsuzuje každý druh rasové, etnické a náboženské diskriminace.

 

Financování se uskutečňuje na základě dobrovolných darů.

Nový Život můžete podpořit finančním darem na účet vedený u KB a.s. Ústí n.L.
Číslo účtu: 107-6227290257/0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: Činnost NŽ 999, Dobročinnost NŽ 888

 

 

Kam zařadit Církev Nový Život

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.