Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Adam Plintovicz: Ježíše se nezpustím

07.08.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Píseň Adama Plintovice (asi 1620 – asi 1670), slezského evangelického básníka, skladatele a varhaníka v Žilině, z Cithary sanctorum. Jedná se o Plintoviczovo přebásnění německé duchovní písně Christiana Keimanna Meinen Jesum laß ich nicht.

 

Ježíše se nezpustím,

nebo on sebe samého

vydal za mne, o tom vím,

chci se mocně držeť jeho:

onť jest život mé duše,

nezpustím se Ježíše.

 

Nikdať se ho nezpustím,

dokud sem na této zemi,

cožkoli mám a činím,

vždy jest o něm mé myšlení,

se vším oddávám mu se,

nezpustím se Ježíše.

 

Nech zrak i sluch pomine,

vonní, šmak i makání,

nech mne tehdáž zastihne,

světa tohoto skonání,

nechť i smrt přijde, kdy chce,

nezpustím se Ježíše.

 

Také se ho nezpustím,

když tam potom se dostanu,

kdež jsou všickni věrní s ním

hledíce v tvář svému Pánu.

Užívajíc rozkoše,

nezpustím se Ježíše.

 

Ježíše když mého mám,

kterýž mne smířil s Otcem svým,

o nic jiného nedbám,

jenom po něm samém toužím.

Onť jest schrána mé duše,

nezpustím se Ježíše.

 

Ježíše se nezpustím,

na věky při něm zustanu,

onť jest pramenem živým,

z něhož já pití dostanu.

Šťastný kdo se mnou řekne:

Nezpustím se Ježíše.

 

Amen.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.