Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Josef Baše: Přijď království tvé

03.04.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Evangelický básník Josef Baše (1850-1899) publikoval obvykle pod pseudonymy. Sbírku Kytice z básní a písní (1883) vydal jako E. Antonowicz. Báseň Přijď království tvé je jednou z jeho parafrází na jednotlivé prosby obsažené v modlitbě Páně (Mt 6:9-13).

 

Přijď království tvé. Satan zdvih’ se v stínu

lstí úkladnou a záštím sršící,

aby svět vzbouřil proti Hospodinu,

i nasel koukol mezi pšenici.1

Útokem cestu v národy si razí

houfové jeho v zbrani hotovi. -

Přijď království tvé, nerozbornou hrází

chraň Církev svou, znič skutky ďáblovy.

 

Přijď království tvé, to království slávy,

již hlásá, jásá vesmír daleký:

že ty jsi Bůh náš jediný a pravý,

jenž byl a jest a bude na věky;

Josef Baše

ve vichru blíží se a v moři blesků

a zem i nebe plní velebou,2

že hasne slunce v zářném čarolesku -

a není bohů jiných před tebou.

 

Přijď království tvé, to království moci,

již kázal světu jsi „z ničeho – být“,3

vyměřil den a určil dráhu noci

a hvězdy jasné rozsel na blankyt;

té moci vítězné, jež tvoří slovem,

jíž nezadrží nikdo v postupu:

že Pánem panujících tebe zovem,4

a Hospodinem sluješ zástupů.

 

Přijď království tvé, to království lásky,

kdež není místa soudu jinšímu

než po zákonu, jenž má dvě otázky:

o lásce k Bohu, lásce k bližnímu;5

ovčinec jeden, jeden pastýř tu je,6

a různosť stavu lidí neliší,

že jeden druhému se obětuje,

a všickni, všickni Kristu Ježíši.

 

Přijď království tvé, svaté, požehnané,

šiř nade vší se světů prostorou

ve slávě, moci, lásce svrchované,

a srdce naše naplň pokorou;

abychom tobě jen se poddávali,

vše skládajíce v dokonalosť tvou,

a z rukou tvojich, z tvého slova brali

svůj rozum všecek, cit i vůli svou.1. Mt 13:27n.
2. Tj. vznešeností.
3. Odkaz na stvoření „z ničeho“ (ex nihilo) slovem „buď“.
4. Tj. nazýváme.
5. Mt 22:37-40.
6. J 10:16.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.