Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Dan Török: Hymnus o Kristu

16.1.2017

Báseň je prostou rýmovanou variací biblického hymnu z Pavlovy epištoly Filipenským 2:6-11, pojednávajícího o Kristově dobrovolném ponížení se a o jeho vyvýšení nade vše.

am    

 


Ty vždy jsi Bohem byl,

sám se’ si ponížil

a člověkem se stal.

 

 

Služebníka’s roli přijal,

do skonu’s Otce poslouchal,

nevinný, do kříže smrti.

 

 

Nade vše proto Bůh Tě povýšil,

před Tebou ’by se každý pokořil

a jako Pána Tebe jen vyznal.

 

 

Za nás ses obětoval, Bože vtělený,

právem po pravici Otce usazený,

Tobě se v úctě klaníme a vděčnosti.

 

 

 

 

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.