Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

John Donne: Hymnus Bohu Otci

02.04.2015

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.
John Donne
zdroj: wikimedia.org

Hymnus Bohu Otci

John Donne

  

Odpustíš ten Hřích,1 u nějž jsem započal,

jenž mým hříchem byl, ač dřív spáchán již?

Odpustíš hřích, s nímž jsem se potýkal

a potýkám dál, ač jej odsuzuji?

Když odpustils, nedokonals,

neb víc mám jich.

 

Odpustíš hřích, jímž jsem druhé získal

k hřešení, když můj hřích byl vchodem jim?

A ten hřích, jemuž jsem se vyhýbal

rok i dva, však déle2 v něm libuji?

Když odpustils, nedokonals,

neb víc mám jich.

 

Mám hřích strachu, že až bych domotal

života nit,3 na břehu dožiji…4 

Však abys skrze sebe přísahal5 

mou smrt že Tvůj Syn prosvítí, i ji!6 

To když učinils, dokonals!

Strach nemám již.

 


1. Tj. prvotní hřích, jímž Adam s Evou uvedli do hříchu všechny lidi.
2. V anglickém originále „dvacet (let)“, tedy mnohonásobně déle, než se onomu hříchu vyhýbal.
3. Tj. až by zemřel.
4. Tj. v limbu, tedy sice nikoli v pekle, ale zároveň ne v nebi. Limbus (tj. v latině hranice, okraj – odsud Donnův obraz „břehu“ jako hranice mezi mořem a souší, mezi peklem a nebem) měl být např. místem, kde přebývají po smrti duše nepokřtěných dětí.
5. Aluze na Žd 6:13.
6. Básník prosí, aby Boží milost v Kristu Ježíši působila v jeho smrti obdobně, jako působí v průběhu jeho života – aby její působení neskončilo s jeho úmrtím.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.