Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

John Donne: Buš na mé srdce, Bože trojjed’ný!

23.01.2015

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Svatý sonet XIV:1 Buš na mé srdce, Bože trojjed’ný!2

John Donne

  

John Donne
zdroj: wikimedia.org

Buš na mé srdce, Bože trojjed’ný!

Dosuds jen klep’l, vál, zářil, snažil se,

’bych moh’ povstat a stát. Teď svrhni mne,

mocí dobij, duj, dšti, ’čiň mne novým!

 

Jak město zabrané j’nému patřím.

Chci tě vpustit, však (ach!) bezvýsledně!

Rozum, tvůj místokrál, střežit mne měl –

zachvácen je, byv slabým, nevěrným.

 

Miluji tě vroucně, tvou lásku chci,

tvému nepříteli jsem však zasnouben.

Rozveď, rozvaž, ten svazek zas přetni,

vezmi mne k sobě, zajmi! Svoboden

 

být nemůžu, než když mne zotročíš,

nikdy ctnostný, leda se mne zmocníš…

 


1. „Dle řazení westmorelandského rukopisu (1620), sestaveného Rowlandem Woodwardem.

2. V originále jde o sonet, sepsaný jambickým pentametrem. V přebásnění zůstal zachován pouze počet slabik, nikoli jamby. Struktura „rýmů“ zůstává v podstatě zachována (ačkoli v přebásněné podobě do češtiny vesměs nejde o rýmy, ale o asonance): první dvě čtyřverší obsahují „rým“ obkročný, třetí čtyřverší „rým“ střídavý a závěrečný couplet „rým“ sdružený (a b b a; a b b a; c d c d; e e).

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.