Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

John Donne: Nebuď pyšná, smrti!

05.12.2014

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.
John Donne
zdroj: wikimedia.org

Svatý sonet X:1 Nebuď pyšná, smrti!2

John Donne

 

Nebuď pyšná, smrti,3 ač tě lidé

mocnou zvou a strašnou, neb nejsi tou;

vždyť ti, jež mníš, že přemáháš, nemřou.

Nezahubíš, smrti, duše ’ni mé!

 

Oddech, spánek (nic než obrazy tvé)

rozkoše jsou – z tebe větší v’plynou!

První s tebou ti nejlepší z nás jdou:

kosti spočinou, duše spasené.

 

Otrok osudu, králů, zoufalců,

s jedem, válkou i nemocí ty dlíš.

Makovice i říkanky nás spíš

uspí než úder tvůj, proč dmeš se tu?

 

Krátké zdřímnutí, k věčnost’ vstaneme,

smrti nebude4 – smrti, zahyneš!

 

 

 


1. „Dle řazení westmorelandského rukopisu (1620), sestaveného Rowlandem Woodwardem.

2. Báseň je přebásněna se snahou o co největší zachování doslovného znění – což ovšem není dokonale možné ani při překladu, natož při přebásnění. V originále jde o sonet, sepsaný jambickým pentametrem. Avšak vzhledem k tomu, že pro češtinu je časomíra dosti nepřirozená, zůstal v přebásnění zachován pouze počet slabik, nikoli jamby. Struktura „rýmů“ zůstává v podstatě zachována (ačkoli v přebásněné podobě do češtiny nejde o rýmy, ale vesměs o asonance): tři čtyřverší obsahují „rým“ obkročný, závěrečný couplet „rým“ sdružený (a‑b‑b‑a; a‑b‑b‑a; c‑d‑d‑c; a‑a).
3. Srov. 1Kor 15:55.
4. Srov. Zj 21:4.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.