Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Vyjádření k situaci ve Wort und Geist

Mikuláš Török, 21.01.2010

Před několika lety Nový Život opakovaně navštívil Helmut Bauer z hnutí Wort und Geist (WuG) z bavorského Röhrnbachu. Měl zde sérii uzdravovacích shromáždění, která si získala značnou pozornost. Od té doby se na nás lidé z různých míst obracejí s dotazem, kdy Helmut Bauer přijede do Nového Života znovu.

 

Už delší dobu jsme byli v určité nejistotě, protože jsme shledávali ve službě Helmuta Bauera rozpory a skutečnosti, se kterými jsme se nemohli ztotožnit. Nebudu zde uvádět jejich výčet, to v této chvíli již není důležité. V každém případě nás to vedlo ke zdrženlivému postoji, a proto jsme ho na další návštěvu nezvali. Čekali jsme, jak se situace vyjasní. To se stalo ke konci roku 2009, a já považuji za potřebné poskytnout k tomu alespoň stručné vyjádření.

 

Na podzim roku 2009 jsme na řadě německých křesťanských serverů narazili na sérii znepokojivých zpráv právě o hnutí Wort und Geist. Byly to zprávy o tom, že hnutí se dostalo na bludnou a hříšnou cestu.

 

Ze všech těchto zpráv uvedu jen zlomek: Helmut Bauer se povýšeně vyhlásil za apoštola národů; Melanie Irvin, která se oddělila od manžela, je uváděna jako apoštol; Bible se vytrácí z centra služby, místo toho je řeč jen o vedení ducha a o lásce; objevily se mimomanželské vztahy, a to i mezi vedoucími.

 

K ověření těchto zpráv jsme se rozhodli jednak kontaktovat Helmuta Bauera a jednoho z bývalých vedoucích ve WuG (odešel z WuG kvůli nesouhlasu se směřováním hnutí, nicméně jeho manželka tam nadále zůstala a je nazývána apoštolem...), dále Petera Wenze a Wolfharda Margiese. Příznačné je, že Helmut Bauer nám ani neodpověděl (podobně jako v jiné záležitosti vedoucí slovenského sboru KS Milost Jaroslav Kříž).

 

Ještě než jsme dostali odpovědi od pastorů Wenze a Margiese, rozhodli jsme se posoudit situaci sami přímo na místě. Naše zjištění tyto zlé zprávy potvrdilo. Krátce nato jsme obdrželi i dopisy od Petera Wenze a Wolfharda Margiese. Oba dva rovněž potvrzují, že WuG je na scestí, a varují před ním.

 

Dovolím si připojit překlad krátkého dopisu od Petera Wenze:

 

Milý bratře,

žel, všechna nařčení jsou pravdivá, a do pohybu se daly ještě horší věci. Totálně se vyvinuli v sektu, ve které už není v centru Ježíš, ale Helmut Bauer. Svedli mnoho bratří a sester a sami žijí v hlubokém hříchu, bez ochoty činit pokání. Naléhavě před nimi musíme všechny varovat. V Německu už ví téměř každý, co všechno se stalo. Stále více lidí z WuG odchází. Varujte všechny bratry a sestry v Čechách, aby se k nim nepřipojovali.

Milé pozdravy posílá

 

Peter Wenz

 

 

Mikuláš Török, pastor Nového Života

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.