Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Církev a povolání

Mikuláš Török, 18.8.2002

Toto vyučování je určeno spíše pro pastory a vedoucí v církvi. Proto zde uvedený obsah je velice stručný. Uvedené vyučování lze získat na kazetách.

 

Mt 16:15-19 Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha." Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti také pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svoji církev a brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče Království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích."

 

Opravdoví křesťané po celém světě touží po probuzení. A k tomu hledají tu správnou "metodu", která probuzení přinese. Tak intenzivně, že lze téměř cítit vypsanou odměnu na "dopadení" té pravé metody. A skutečně se zdá, že se objevují stále nové a nové úspěšné metody budování a růstu církve. A mnohdy je jasné, že tam kde tato další "metoda" vznikla, odkud pochází, přinesla nezvyklý růst. Jenže pak se ukazuje, že při snaze tyto úspěšné metody aplikovat jinde, nefungují ani zdaleka tak úspěšně. A tak pro mnohé sháňka po té pravé metodě pokračuje dál.


Toto vyučování odhaluje, že podstata není v metodách, ale v Božím povolání. Bůh povolává osoby a těm dává k povolání také zmocnění. Navenek to pak může vypadat jako nějaká nová metoda. Odosobnělé přenášení metod pak pochopitelně nefunguje. Alespoň ne tak, jak to mnozí očekávají.


Je třeba vzít na vědomí, že existují rozličná povolání a že skutečné povolání ke správcovství církve (1Kor 4:1-2; 1Pt 4:10-11) nemá každý. Dokonce ani ne každý, kdo tuto práci vykonává. Je patrné, že jsou i správcové (v různých církvích se nazývají různě), kteří své správcovství nevykonávají jako Boží povolání, ale spíše jako úředníci, pracovníci.


Ovšem k úspěšnému vedení církve je přítomnost tohoto povolání nezbytná. Od správců se pak očekává věrnost. Nejen v otázkách morálních či učení, ale rovněž v povolání, které obdrželi.

 

Vyučování dále pojednává o rozličnostech v povolání. Dále o vizích, cílech, o možnosti či obtížích v jejich přejímání. O otázkách růstu ve službě a v povolání. Rozlišení práce a povolání. Rozlišení učení a vize.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.