Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Vzývání - co to je, a co to není

Mikuláš Török, 19.8.2003

V církvi v Čechách, tedy alespoň v části, byl díky jisté literatuře, specifickému vedení a patrně i kvůli jazykovým nedorozumněním zaveden zcela odlišný význam slova "vzývání", než je tomu v Písmu - a to něco jako "vyšší forma chval", uctívání, či něco podobného. Ovšem to je veliký omyl a pro tyto věřící to znamená, že jsou připraveni o pravý obsah vzývání v biblickém smyslu, neboť nevědí, že se jedná o něco jiného.


Nejprve význam slova, které je přeloženo jako "vzývání".


V Novém zákoně je v originále téměř bez vyjímky slovo epikaleomai.


Toto slovo má několik významů: nazvat nebo být nazván něčím jménem; volat k někomu jménem; volat něčím jménem; použít nad něčím jméno.


Také ve Staré smlouvě, v hebrejském originále je tento význam shodný.


Tedy slovo vzývati znamená něco jiného než chvály či "vyšší formu chval". Takovýto výklad je zcela v rozporu se všemi výskyty slova "vzývati" v českém překladu Bible.


Vzývat, vyhlásit jméno, mluvit ve jménu, dovolávat se jména, obnáší jiný smysl. Tento význam je téměř právním aktem, vážným, odpovědným. Lze říci, že to je dovolání se autority, moci. Nebo naopak užití autority a moci (vyhlásit nad dobytým městem jméno, znamenalo přisoudit vítězství, určit komu bude patřit).


Je třeba udělat vše proto, aby tato deformace z církve zmizela. Jinak dochází k tomu, že lidé čtoucí pasáže o vzývání si představují něco docela jiného, než o čem tam je řeč. 

Například:


Ž 18:4 Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých byl jsem vyproštěn.

 

Ž 31:18 Hospodine, ať nejsem zahanben, nebo jsem tě vzýval; nechať jsou zahanbeni bezbožníci, a skroceni v pekle.

 

Ž 50:15 A vzývej mne v den ssoužení, vytrhnu tě, a ty mne budeš slaviti.

 

Ž 88:10 Z rak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine, ruce své před tebou rozprostíraje.

 

Ž 91:15 Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej.

 

Ale při pohledu na úplný výčet výskytu slova "vzývat" zjistíme, že téměř ve všech případech vznikná velice chybný a škodlivý omyl, pokud zaměňujeme vzývání za jakousi formu chvály či uctívání.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.