Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Proč Ježíš trpěl na Golgotě

Mikuláš Török, 11.4.2004

Jan 15:8 V tomť bývá oslaven Otec můj, když ovoce nesete hojné, a takť budete moji učedlníci.


Mk 14-16

 

Smysl velikonočních událostí je třeba vidět poněkud z jiného úhlu, než se na ně často hledí. Dílo, které Ježíš vykonal, slouží k tomu, aby věřící v Něj byli spaseni, tedy aby byli připojeni k životu. Cena, kterou Ježíš zaplatil, je příliš velká, než aby cílem bylo jen to, aby lidé začali chodit do církve či se stali jejími aktivními členy. Pánovo očekávání je nesrovnatelně větší.

 

Ježíš zasel a očekává úrodu. Co ale je tou očekávanou úrodou? Strom, když se zazelená, nasadí na květ. Ne ze všech květů se ale stanou budoucí plody. A ne všechny plody, které po odkvětu na stromě zůstanou, skutečně dozrají. To, které plody jsou tím žádaným ovocem, se ukáže až při sklizni. Skutečným ovocem pro Boží království jsou lidé. Jeden každý člověk, který na stromě zůstane až do okamžiku sklizně. Tedy té sklizně, při níž sadařem bude Ježíš, až přijde na Zemi. Mnohé plody však na stromě drží všelijak a sklizně se nedočkají. Jablko, které spadne třeba i jen hodinu před sklizní, už se do sadařova koše nedostane. A nezáleží na tom, jak krásně celou dobu vypadalo. Ježíš nepřišel pro to, abychom Mu nádherně zpívali na shromáždění. Jeho cílem je, aby ti, kteří Mu zpívají, s Ním strávili věčný život v nebi.

 

Někdy na stromě zůstanou až do sklizně i některé zkažené plody, protože při jejich sběru je riziko, že spolu s nimi se setřese i dobré ovoce. Sklízet je však nikdo nebude - zůstanou tam i po sklizni. Mnohdy je zase plody obsypán špatný strom. Pro jeho ovoce však Pán nepřijde. Jde o to, jaký je ten strom! Boží slovo jasně říká, že špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Nejde tedy v první řadě o to, aby strom (církev), byl plný plodů. Není cílem ani měřítkem kvality stromu, kolik lidí bylo například pokřtěno nebo kolik jich chodí na shromáždění. To, že někdo chodí na shromáždění, vůbec neznamená, že dojde spasení. A důležité je i to, zda se strom hnojí tím správným hnojivem - Božím slovem.

 

Mějme tedy stále na paměti, co je skutečným cílem chození s Ježíšem Kristem. Smyslem Ježíšova utrpení je to, aby Boží sklad byl naplněn zdravým zralým ovocem - lidmi, kteří Jej přijali za svého Pána, lidmi, kteří s Ním žijí v čistotě a svatosti. Některé nahnilé, červivé plody mohou být ještě před Jeho příchodem uzdraveny. Ale ďáblova lež je, že aby se dostalo do Božího skladu, musí být ovoce nejprve napadeno plísní (nemoc jako projev Boží přízně). Proměna těla při vytržení rozhodně nebude znamenat léčbu zkažených plodů. Při vytržení budou zdravé plody proměněny do dimenze, v níž budou s to se fyzicky odpoutat od Země. Špatné plody nejsou úplně bez šance - záleží na stupni hniloby. Musí však být uzdraveny ještě před příchodem Pána. Jinak zůstanou na Zemi.

 

Nestačí tedy zůstat "v tichém úžasu" před tím, co Ježíš vykonal. Jsi-li ty tím dobrým ovocem, jsi také tím, kdo sám ovoce nese. Dočasným ovocem už teď, během dozrávání, jsou tvoje proměněné skutky, spravedlnost, čistota a podobně. Ježíšova moc je taková, aby každý bez výjimky mohl být tím dobrým ovocem. Zrcadlem, ve kterém můžeš vidět, zda jsi tím dobrým zdravým plodem, je Boží slovo. Proto se do něj dívej co nejpečlivěji. Ukáže-li ti snad někde uvnitř tebe skrytou hnilobu či červa (démona), nech se Bohem ošetřit teď. Při vytržení bude pozdě.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.