Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Dobrá a zlá setba

Mikuláš Török, 19.12.2004

Galatským 6:7-9 Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti. 8 A kdož rozsívá tělu svému, z těla žíti bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať žíti bude život věčný. 9 Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.

 

Bůh jedná s lidmi vždy otevřeně a korektně. Lidé si to ale vždy nemyslí. Nechápou, proč se v jejich životech někdy dějí zlé věci. Právě tyto mnohdy skutečně nepříjemné situace jsou však naopak důkazem o tom, že Bůh jedná s lidmi zcela korektním způsobem. Bůh totiž ve svém Slově mluví o dobrých i zlých věcech. Nic neskrývá. A předem říká, co se stane, když se člověk podle jeho Slova zachová či nikoli.

 

Například v 6.kapitole epištoly Galatským Bůh jasně oznamuje, co sklidí ten, kdo dobře zasívá a co ten, kdo zasívá zle. Říká: Kdo zasívá Duchu, ten se bude mít dobře na Zemi a posléze ve věčnosti. Kdo zasívá svoje tělesné touhy a žádosti, ten sklidí zlou sklizeň. Sklizni se nelze vyhnout. Ta přijde určitě. Dobrá či zlá, v tomto případě ta nedobrá.

 

Církev nesmí některé na první pohled nepříjemné pravdy, o nichž Bůh hovoří, před nevěřícími ani před církví samotnou skrývat. Takový postup je ze strany církve nelegitimní. Vytváří se tím totiž falešný obraz Boha, setkání se skutečností je pak u řady křesťanů zdrojem frustrací a výčitek vůči Němu. Snaha zamlčením nepříjemných pravd Boha „vylepšit" Jej naopak degraduje. Jestli Bůh říká, že kdo bude zle zasévat, bude zle i sklízet Gal 6:7-8, tak je to skutečnost, s níž je třeba počítat. A pokud se někomu právě z toho důvodu sklizeň nepovede, je to důsledek jeho jednání Bůh to tak předem ve svém Slově říká.

 

Bůh nás vyzývá k tomu, abychom Jeho Slovo brali vážně a skutečně podle něj jednali. V tomto případě abychom dobře zasívali a v dobré setbě nepolevovali. Křesťané si ale často myslí, že když zasejí dobře, tak sklidí dobře, a když zasejí špatně, tak se to nepočítá. To však není pravda. Ovoce zlé setby si navíc lidé v některých případech nesou jako dědictví mnohdy velmi dlouho. Zdědili je po svých rodičích a přenášejí je na své děti. Někdy se ho nelze zbavit jinak, než vykořeněním stromu, z kterého toto zlé ovoce pochází.

 

Bůh není krutý a zlý, jak si lidé často myslí. On jen říká, jak věci fungují. Na nás je, abychom to respektovali. Vykořeňme zlý strom a zasaďme dobrý. Pak budeme sklízet dobrou úrodu a náš život bude rovněž dobrý.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.