Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Finanční přehled Dobročinnosti

Celkové náklady Dobročinnosti NŽ již dosáhly v přepočtu částky 2 miliony 860 tisíc korun. Do toho spadá i 19,1 tuny šatstva, které jsme rozdali potřebným. Na dobročinné účely věnovali členové církve již tisíce hodin svého času – ročně je to kolem 300 až 350 hodin. Rok po roce jsou výdaje zaznamenány v tabulkách pod  tímto textem.

 

2019

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

47 340

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

15 250

Součet

62 590 Kč

 

 

2018

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

44 680

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

10 980

Součet

55 660 Kč

 

 

2017

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

44 720

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

15 250

Součet

59 970 Kč

 

 

2016

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

45 960

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

30 500

Součet

76 460 Kč

 

 

2015

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

45 480

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

15 400

Součet

60 880 Kč

 

 

2014

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

44 890

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

24 000

Dar povodně - manželé Pčolárovi Dolní Zálezly

10 000

Součet

78 890 Kč

 

 

2013

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

40 765

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

30 800

Součet

71 565 Kč

 

 

2012

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

38 010

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

21 000

Součet

59 010 Kč

 

 

2011

 

Domov důchodců Chlumec (nákupy, Kavárny apod.)

38 250

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

14 000

Dar na vybudování školy v Ugandě

10 000

Pomoc v hmotné nouzi

5 000

Součet

67 250 Kč

 

 

 

2010

 


Provozní náklady (benzín, cestovné ap. - především DD Chlumec)

14 391 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

29 330 Kč

Obec Heřmanice - dar na likvidaci následků povodní

15 000 Kč

Dar Sboru dobrovolných hasičů Jezvé za pomoc při povodních

15 000 Kč

Součet

73 721 Kč

  

 

2009

 


Provozní náklady (benzín, cestovné ap. - především DD Chlumec)

9 998 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

28 750 Kč

Drobné dárky - Červený kříž

2 500 Kč

Dar Červenému kříži

 10 000 Kč

Součet

51 248 Kč

 

 

2008

 


Provozní náklady (benzín, cestovné ap. - především DD Chlumec)

10 381 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

40 450 Kč

Drobné dárky - senioři DD Chlumec

3 016 Kč

Dar Červenému kříži

13 240 Kč

Součet

67 087 Kč

  

 

2007

 
 

Provozní náklady (benzín, cestovné ap. - především DD Chlumec)

8 800 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

35 525 Kč

Drobné dárky - senioři DD Chlumec

560 Kč

Akce pro děti ve Zruči nad Sázavou 

15 000 Kč

Součet

59 885 Kč

 

 

2006

 


Individuální peněžní dary

4 925 Kč

Ostatní peněžní dary

10 000 Kč

Peněžní dar Izrael

375 000 Kč

Hmotné dary

2 699 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

7 910 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

44 380 Kč

Senioři

729 Kč

Součet

446 304 Kč

 

 


2005

 


Individuální peněžní dary

59 000 Kč

Ostatní peněžní dary

10 000 Kč

Peněžní dar na pomoc obětem hurikánů - USA

84 000 Kč

Rekonstrukce Klubu důchodců Děčín

183 000 Kč

Hmotné dary

2 272 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

8 054 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

76 960 Kč

Senioři

831 Kč

Součet

424 117 Kč

 

 

2004

 


Přímé peněžní dary

10 000 Kč

Hmotné dary

4 500 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

4 000 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

83 250 Kč

Senioři

22 565 Kč

Ostatní

15 560 Kč

Součet

139 875 Kč

 

 


2003

 


Přímé peněžní dary

2 000 Kč

Hmotné dary

4 350 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

3 000 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

102 000 Kč

Senioři

15 550 Kč

Ostatní

17 050 Kč

Součet

143 950 Kč

 

 


2002

 


Přímé peněžní dary

62 000 Kč

Hmotné dary

2 450 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

2 000 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

74 250 Kč

Senioři

11 600 Kč

Povodně

100 000 Kč

Ostatní

20 800 Kč

Součet

273 100 Kč

 

 


2001

 


Přímé peněžní dary

12 000 Kč

Hmotné dary

10 400 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

3 000 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

114 350 Kč

Ostatní

19 800 Kč

Součet

159 550 Kč

 

 


1994-2000

 


Přímé peněžní dary

74 331 Kč

Peněžní dar na pomoc obětem teroristických útoků-Izrael

72 000 Kč

Hmotné dary

9 400 Kč

Provozní náklady (benzín, cestovné ap.)

9 934 Kč

Přepočtená hodnota sbírek (šatstvo, potřeby pro domácnost, hračky ap.)

455 250 Kč

Pomoc při povodních

30 700 Kč

Ostatní

10 970 Kč

Součet

662 585 Kč

 

 

Více o Dobročinnosti

 

Dobročinnost - hlavní strana

Přehled činnosti

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.