Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Příběh Bonnkeho misie Kristus pro všechny národy

CfaN, 14.11.2009

091114n002.jpgAfrika obmytá krví Ježíše Krista - to byla vize, kterou dal Bůh evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 35 lety. Od toho dne ho naplňovala spalující touha zabrat Afriku pro Ježíše Krista. „Ať jím nebo piju, bdím či spím, vize je tu pořád. Nikdy mě neopustí!" říká. Misijní organizace CfaN (Kristus pro všechny národy) slaví 35 let existence.

 

Reinhard Bonnke se narodil roku 1940 v Kaliningradu, kde byl jeho otec pastorem. První povolání na misii do Afriky přišlo, když mu bylo pouhých 9 let. V 19 se přihlásil na biblickou školu ve Walesu a po skončení studia byl 7 let pastorem letniční církve v severním Německu.

 

Začátek - Lesotho
V roce 1967 se s manželkou a šestiměsíčním synem Kai-Uwem plavil do Afriky. Po příjezdu do nezávislého hornatého království Lesotha pracoval Bonnke jako misionář. Během prvních osmi let na misijním poli vybudoval v hlavním městě Maseru církev a zavedl biblický korespondenční kurs, který zasáhl několik tisíc lidí v Lesothu a jiných částech jižní Afriky.
Toužil ale po něčem větším.

 

Touha, která byla hluboko v jeho srdci, byla v roce 1972 ještě posilněna vizí. Několik nocí po sobě viděl africký kontinent, jak je očišťován Ježíšovou krví a přitom ve svém srdci slyšel znovu a znovu hlas Ducha Svatého, jak šeptá: „Afrika bude zachráněná!" Účinek vize byl tak silný, že od té chvíle byl Reinhard Bonnke stráven touhou přinést evangelium do každého koutu Afriky - ‚od Kapského města až po Káhiru".

 

Začátek obrovských evangelizačních kampaní - Gaborone
V roce 1975 odjel Reinhard Bonnke do Gabarone v Botswaně, aby se pokusil získat vysílací čas v místní rozhlasové stanici. „Do té doby jsem ještě nikdy nekázal na stadionu," vzpomíná evangelista. Ale na cestě z letiště do centra města si všiml národního stadionu a Pán řekl: „Chtěl bych, abys kázal mé slovo tady!"


Věděl, že Pán plánuje něco speciálního, a proto si stadion pro 10 000 lidí pronajal. Ale jak to místo naplní? Shromáždění měla začít už za čtyři týdny. První den se objevilo pouhých 100 lidí, kteří se na tom velkém stadionu úplně ztráceli. Přestože nekázal o uzdravení, byli lidé během shromáždění uzdravováni. To se rychlostí blesku rozkřiklo po celém městě a na konci týdne byl stadion k prasknutí.


Na posledním shromáždění mu Pán jasně řekl, aby mluvil o křtu v Duchu Svatém a modlil se za každého, kdo by tento dar chtěl. Toto se stalo samozřejmou součástí každé kampaně. Ten den přišlo pro křest Duchem Svatým tisíc lidí. Klíč k zasažení kontinentu je ve vylití Ducha Svatého. Tato neobvyklá událost se nesčetněkrát opakovala v různých zemích po celém světě. Desítky tisíc lidí byly dotčeny mocí z výsosti.


Tato první masová akce se stala prototypem všech dalších evangelizací CfaN.

 

„Žlutý stan"
Nicméně bylo něco, co Reinharda Bonnkeho trápilo. Evangelizační shromáždění byla často narušována špatným africkým počasím. Od roku 1974 se svým týmem pořádali evangelizační shromáždění v jižní Africe v malém stanu asi pro 800 lidí. Ten byl ale záhy nedostačující. Něco se s tím muselo udělat. Byl potřeba stan pro 10 000 lidí.


Náklady na stavbu tak velkého stanu byly obrovské a vyžadovaly velký krok víry. Když si Reinhard lámal hlavu nad tím, jak zaplatí účty, Pán mu řekl: „Neplánuj podle toho, co máš v kapse ty, ale podle toho, co mám já!"


Když byl roku 1978 poprvé postaven, začali mu říkat ‚Žlutý stan‘. V dalších letech se stal symbolem Boží spasitelné milosti pro celou jižní Afriku. Desetitisíce mužů a žen v Jihoafrické republice, Svazijsku, Botswaně, Zimbabwe a Zambii vydaly své životy Ježíši Kristu.

 

„Velký stan" - Soweto
I tento stan byl ale brzy moc malý a bylo zřejmé, že je třeba mnohem větší, protože Pán vizi rozšířil : „Čas, kdy jsi sklízel srpem, je pryč. Přišel čas na kombajn!" Zatímco stan pro 10 000 lidí byl neustále v permanenci, začala práce na stavbě nového, mnohem většího stanu. ‚Největší stan na světě‘ byl slavnostně otevřen v únoru 1984 v Sowetu, předměstí Johannesburgu v Jihoafrické republice. Měl plochu 12 000 m2 a výšku 27 m - jako sedmipatrová budova. Podle Guinnessovy knihy rekordů to byla ‚největší přenosná stavba na světě‘.


Nicméně zakrátko přestal Reinhard Bonnke kázat ve stanech úplně a shromáždění pro obrovské masy lidí se musela konat pod otevřeným nebem. Velký stan od té doby používají jiné misijní organizace v Africe.

 

Většinu kampaní od té doby Reinhard Bonnke se spolu svým týmem vedl na obrovských otevřených plochách. V roce 1988 přišlo na shromáždění v Nairobi v Keni na 200 000 lidí. Během 13 let od roku 1987 do konce roku 1999 navštívilo kampaně pořádané CfaN přes 42 milionů lidí. Z nich 10 milionů se obrátilo k Ježíši Kristu a bylo zahrnuto do následných programů, které pořádaly místní sbory. Spasení kontinentu se stává skutečností - „Ani silou ani mocí, ale mým Duchem," říká Pán všemohoucí.

Růst
V listopadu 1999 jako by Bůh přeřadil na ‚vyšší rychlost‘. Kvůli politické situaci byla veškerá misijní práce v Nigérii, v té době nejhustěji osídlené zemi Afriky, zakázána. Když se změnila vláda a evangelizace byly znovu povoleny, Bonnke se svým týmem tu okamžitě začal plánovat množství kampaní, s cílem vynahradit těch více než 8 let, kdy pro ně byla Nigérie, domov téměř čtvrtiny obyvatel Afriky, zavřená.


Na úplně první kampani v Benin City navštívilo shromáždění půl milionu lidí za jeden večer a během šesti dnů 2 miliony. Následovaly další 3 kampaně. Jen v těchto čtyřech kampaních se rozhodly pro Ježíše 4 miliony lidí.
Na konci dubna 2000 kázal evangelista 210 000 lidem v Chartúmu, hlavním městě muslimského Súdánu. Během šestidenní kampaně se k Ježíši Kristu obrátilo více než 130 000 lidí, převážně muslimů. Následovaly dvě další akce v Etiopii, přičemž neustávaly přípravy na hlavní kampaň v Lagosu v Nigérii, v osmém největším městě světa.

Kampaň tisíciletí - Lagos
Tuto šestidenní kampaň navštívilo nějakých šest milionů lidí. Na posledním shromáždění, které se konalo 12. listopadu 2000, přišlo 1,6 milionů lidí. Bylo to jako ohromné moře, největší zástup lidí v historii CfaN.


Co je to ‚tajemství‘, které činí misijní práci CfaN tak efektivní? Hlavní evangelizační kampaně v Africe jsou plánovány mnoho měsíců dopředu a jsou pořádány v úzké spolupráci s místními sbory. Podpora přichází od širokého spektra křesťanských církví a společenství včetně luteránů, anglikánů, baptistů, presbyteriánů, metodistů, letničních, charismatických společenství a dalších.


Poradci a pomocníci při akcích z různých křesťanských společenství, které jsou v daném regionu, jsou předem trénováni a na kampaň připravováni. Půda pro každou akci je intenzivně připravována v modlitbách. Reinhard Bonnke je přesvědčen, že evangelizace bez neustálého modlitebního zázemí je jako ‚bomba bez rozbušky‘.


Vždy pět večerů po sobě se konají shromáždění pod širým nebem. Během desetiletí se vytvořil typický, velmi úspěšný model průběhu akcí. Kampaně jsou v dané oblasti významnou místní akcí a běžně se jich účastní hlavy států, náčelníci kmenů, ministři atd.

 

Reinhard Bonnke vždy mluví jasně a jednoznačně. Jeho poselství následuje jasná výzva k pokání a obrácení se. Několik tisíc místních poradců pak rozdává novým křesťanům brožuru ‚Teď, když jste zachráněni‘, vyplňuje s nimi karty rozhodnutí, na kterých prohlašují, že chtějí svůj život plně vydat Ježíši Kristu, žít podle principů Jeho slova a být součástí živé církve. Doposud bylo vytištěno 90 milionů výtisků v 50 různých jazycích. Cílem poradců je osobně navštívit každého nově obráceného člověka, pozvat jej do církve, modlit se za něj a být s ním v kontaktu.


Výsledná jednota a růst církve posilují důležitost a vliv křesťanské víry v daném regionu. Křesťané jsou povzbuzováni, aby se aktivně modlili, šířili evangelium a ‚nesli pochodeň‘.


Nedílnou součástí každého shromáždění jsou modlitby za uzdravení a vysvobození. Výsledkem toho je množství uzdravení a zázraků. Za 9 let - od roku 2000 do března 2009 - navštívilo 67 kampaní, které se konaly převážně v Nigerijských městech a městečkách, 78 milionů lidí. 52 milionů z nich se rozhodlo pro Ježíše Krista.

 

Vliv obrácení na život člověka
U jednoznačné většiny lidí, kteří uvěří v Ježíše Krista, dojde k posílení jejich mysli a jejich osobnosti. Dostanou novou jistotu, vnitřní pokoj, radost a naději pro budoucnost. Vedlejším produktem této změny jsou také uzdravené vztahy, obnovená manželství a jednota v rodině.

 

Na shromážděních CfaN probíhají stovky fyzických a duševních uzdravení, životy mnoha lidí jsou radikálně změněny:

  • Dříve nevidomí otcové rodin už nemusejí žebrat, ale mohou pracovat a zaopatřit svou rodinu
  • Dříve hluché nebo chromé děti mohou začít chodit do školy
  • Duševně nemocní, násilní lidé zažívají vysvobození a pokoj
  • Zločinci se zavazují k novému životu a zloději vracejí ukradené věci
  • Alkoholici a narkomani jsou vysvobozováni
  • Manželství a rodinné vztahy jsou obnovovány
  • Lidé platí své dluhy a daně

Radost rodinných příslušníků a přátel z takového uzdravení a vysvobození je nevyslovitelná. Zprávy se šíří rychle.
Hlavy států a vlády jsou si vědomy, jaké požehnání a pozitivní vliv jim tyto kampaně přinášejí. Reinhard Bonnke je proto často zván, aby kázal dokonce i v zemích, kde je hlavním náboženstvím Islám.

 

Nic nepřináší lepší základ pro fungující společnost, než jsou každodenně uplatňované křesťanské hodnoty.

 

Obecně o CfaN
Společnost CfaN je registrována jako charita v Solingenu v Německu. Je výhradně financována z darů. Německá centrála sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Má své kanceláře a pobočky v Jižní Africe, Nigerii, USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Hong Kongu a Singapuru.

 

Ohnivé konference
Evangelizační aktivity jsou - ve smyslu ‚připojování‘ lidí k Božímu království - pouze jednou stranou mince. Nicméně zvláště lidé, kteří pracují na ‚plný úvazek‘ pro Boží království, potřebují být vybaveni, povzbuzeni a naplněni vizí a čerstvým ohněm.
Již v roce 1986 Bonnke naplánoval konferenci speciálně pro pastory, církevní pracovníky, misionáře atd. Tato první týdenní ‚ohnivá konference‘ se uskutečnila v Harare v Zimbabwe.

 

Zúčastnilo se jí přes 4000 delegátů ze 41 afrických států. Předmětem konference bylo poselství z evangelia Lukáše. „Hospodinův Duch je nade mnou, neboť mne pomazal, abych přinesl evangelium chudým. Poslal mě uzdravit srdce ztrápených, vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu."(Luk 4:18, NBK) Jak se později ukázalo, Boží pomazání ke ‚kázání, uzdravování a vysvobozování‘ mělo mít dosah i za hranice Afriky.

 

Mocná Boží práce v Africe podnítila víru pro duchovní obnovu v Evropě. Pod vedením Ducha Svatého začala CfaN organizovat ohnivé konference i v Evropě; jejich cílem bylo motivovat křesťany v západním světě k evangelizaci. Všechny konference, které se zde uskutečnily, měly trvalý dopad i za hranice států.


Díky televizi, rozhlasu, internetu i tištěným materiálům zasáhne evangelium mnohem více lidí. V roce 2007 začala CfaN svou evangelizační televizní práci jako cfan.tv.

 

Více o CfaN se dozvíte zde.

 

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.