Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Zoufalý stav naší důvěryhodnosti

J. Lee Grady, 08.04.2007

Představ si, že jdeš do nemocnice a chirurg ti místo slepého střeva vyoperuje slezinu. Potom se dozvíš, že tentýž lékař vyndal z břicha paní Johnsonové jiný orgán než měl a panu Smithovi amputoval pravou nohu namísto levé. Jejda!
Garantuji ti, že takovýhle šarlatán, by přišel o svou licenci bez ohledu na to, jak příjemný byl k pacientům v ordinaci. A nemohl by se přestěhovat do jiného města a otevřít si tam chirurgickou ambulanci. Existují normy, které se vztahují nejen na lékaře, ale také na dentisty, bankéře, učitele, právníky a dokonce i na kosmetičky.
Bohužel v našem podivném světě nezávislých církví neexistuje nic takového jako platná norma (profesionálního) chování. I kadeřník se musí podřídit pravidlům, ale někteří z našich kazatelů to nedělají. Vymýšlejí si pravidla, jak se jim to zrovna hodí.
Zářným příkladem je Paul Cain, oslavovaný charismatický prorok, který se v devadesátých letech objevoval na bezpočtu konferencí. Ze služby odstoupil v roce 2005 poté, co byl veřejně konfrontován třemi významnými církevními vůdci. Mike Bickle, Rick Joyner a Jack Deere proti Cainovi vznesli obvinění z homosexuality a alkoholismu.
Cain uznal své selhání, odstoupil ze služby a souhlasil s „režimem odpovědnosti“ stanoveným skupinou mužů, kteří jej znali. Ale o pár týdnů později oznámil, že se stěhuje do Kalifornie za služebníky, které Bickle, Joyner ani Deere vůbec neznali.
A ejhle! O 12 měsíců později církev v Kalifornii oznámila, že Cain je „obnoven“ a že je připraven zase kázat.
Bickle, Joyner a Deere se zachovali správně. Vydali k tomu 21.ledna své prohlášení, ve kterém v kostce stálo: „Nemůžeme s jistotou říci, že se jedná o skutečnou (ryzí) obnovu. … Bude to ke škodě jak Cainovi tak druhým, jestli začne sloužit předčasně a znovu spadne do svých starých hříchů.“
Díky Bohu tady někdo požaduje vyšší standard v době, kdy tolik křesťanů zabouchlo před biblickou morálkou dveře! Je na čase, aby vůdci v našem hnutí ukázali přísnou stránku lásky a osvojili si striktní opatření týkající se biblické obnovy.
Situace kolem Caina je příležitostí k tomu, abychom se podívali na zoufalý stav důvěryhodnosti našeho hnutí zblízka. Potřebujeme jasnější pokyny k tomu, jak jednat při morálním selhání křesťanských vedoucích. Zde jsou čtyři:

1. Odpuštění přichází okamžitě. Boží milosrdenství je úžasné a Pán rychle odpouští vedoucímu, který padl a činí pokání. Bůh nepožaduje po žádném hříšníkovi, aby se válel v hanbě.

2. Osobní obnova je proces. Pokání není jen to, že člověk lituje své chyby.
U vedoucího musí být vidět, že skutečně lituje toho, jak jeho hřích ublížil druhým. Pokud vedoucí své pády popírá, opravdoví přátelé jej musí usvědčit z hluboce zakořeněné pýchy, oklamání a sebe-ospravedlňování.

3. Návrat ke službě by se nikdy neměl uspěchat. Mnozí experti doporučují, že vedoucí, který padne, by měl odstoupit ze služby alespoň na tři roky, aby mohlo dojít k úplnému uzdravení. Některé denominace vyžadují pouze dva roky rehabilitace, ale někteří z nezávislých církví požadují ještě méně. Výsledkem našeho uspěchaného jednání je, že mnoho neuzdravených, nezdravých vedoucích dnes stojí za kazatelnou.

4. Obnovení by mělo být spojeno s lidmi, kteří daného vedoucího znají. Takový vedoucí může mít pokušení utéct na druhý konec země a najít si nové přátele, kteří se nadchnou jeho charismatem a neuvidí tu temnou stránku. Ale skutečné obnovení musí být spojeno se smířením s lidmi, kteří byli jeho jednáním zraněni.

Vím, že si budou někteří stěžovat, že odsuzuji. Pravda ale je, že znám několik služebníků, kteří morálně selhali a pak se vrátili za kazatelnu ne když oni sami uznali za vhodné, ale v Boží čas. Obnova je možná a měla by být naším cílem.
Ale já hodlám stát s apoštolem Pavlem, který od církevních vedoucích vyžadoval boží charakter a varoval tehdejší křesťany, aby se vyhýbali samozvaným „osamělým jezdcům“ té doby. Pokud dnes neurčíme hranice, potrhlí proroci a tělesní „spolu-aktéři“ nás všechny strhnou dolů na svoji úroveň.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.