Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Pravidelná pomoc seniorům v Domově pro seniory v Chlumci

Na jaře 2004 začala Dobročinnost Církve Nový Život po dohodě s vedením Domova pro seniory v Chlumci poskytovat služby jeho obyvatelům.


Od té doby zde pořádáme pravidelné Kavárny - posezení u kávy a zákusků, které pro seniory pečou členové CNŽ. Postupně se služby pro zájemce z řad obyvatel domova rozšířily i na logopedickou terapii (pro obyvatele, kteří mají postiženou řeč po cévních mozkových příhodách), canisterapii (terapeutické sezení založené na osobním kontaktu člověka a psa) a asistenční služby. Při nich naši členové navštěvují osobně ty seniory, kteří mají zájem o osobní setkávání.

 

Významnou pomoc seniorům tvoří každotýdenní nákupy podle jejich objednávek. Někteří senioři projevili také zájem o účast na shromážděních CNŽ; v takovém případě jim v zajišťujeme bezplatný odvoz.


Asistenční služby
Dobrovolnice a dobrovolníci z Církve Nový Život pravidelně navštěvují obyvatele domova, kteří o to mají zájem, tráví s nimi jejich volný čas, některé doprovázejí na vycházky. Těm, kteří mají slabý zrak nebo z jiných důvodů nemohou číst, předčítají z knih a časopisů. Pokud mají zájem, hovoříme s nimi také o Bohu.

Canisterapie
Zhruba každý třetí týden se po několik let konaly terapeutické návštěvy členky CNŽ Jitky Hanzalové s fenkou zlatého retrívra. Canisterapie má významný příznivý vliv na psychiku klientů domova, rozvíjí či obnovuje jemnou i hrubou motoriku, prostřednictvím této terapie se rozvíjejí i mezilidské vztahy. V současné době canisterapii z důvodu přestěhování majitelky psa do vzdáleného regionu již nenabízíme.

 

Logopedická terapie
V případě potřeby a zájmu poskytuje členka CNŽ Romana Dvořáková logopedickou péči obyvatelům domova po cévní mozkové příhodě, kteří ztratili nebo mají významně narušenu řeč.

Nákupy
Každé úterý vozíme do domova nákupy podle požadavků obyvatel. Náklady spojené s nákupem a dopravou hradí Církev Nový Život; obyvatelé domova platí pouze cenu zboží.

Kavárny
Jednou za pět až šest týdnů pořádá Nový Život pro seniory už zmíněná zábavná odpoledne s posezením u kávy. Součástí posezení je i společenský program, při němž si přítomní mohou zazpívat, zasoutěžit, procvičit paměť  a popovídat si. Obliba Kaváren u obyvatel domova je veliká, potěšení skýtají tato společná odpoledne i dobrovolníkům z CNŽ.


Doprava na shromáždění
V případě zájmu a potřeby dopravujeme zdarma seniory z DS Chlumec na shromáždění CNŽ v Ústí nad Labem.


© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.