Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Pravidelná pomoc seniorům v Domově důchodců v Chlumci

Na jaře 2004 začala Dobročinnost Nového Života po dohodě s vedením Domova důchodců v Chlumci poskytovat služby jeho obyvatelům.

Zprvu jsme pro zdejší seniory pořádali jen tzv. Kavárny - posezení u kávy se společenským programem, při nichž si přítomní mohli zazpívat či zasoutěžit, přičemž řada z nich projevila zájem i o osobní rozhovory se členy NŽ.

Postupně se služby pro zájemce z řad obyvatel domova rozšířily i na logopedickou terapii (pro obyvatele, kteří mají postiženou řeč po cévních mozkových příhodách), canisterapii (terapeutické sezení založené na osobním kontaktu člověka a psa, kadeřnické služby a asistenční služby. Při nich naši členové navštěvují osobně ty seniory, kteří mají zájem o osobní setkávání. I nadále pro ně pořádáme zhruba jednou za šest týdnů oblíbené Kavárny. Významnou pomoc tvoří každotýdenní nákupy podle objednávky vedení Domova. Kromě uvedených služeb podle potřeby pomáháme vedení Domova s pořádáním některých akcí pro chlumeckou veřejnost.

Někteří senioři projevili také zájem o účast na shromážděních NŽ, proto jim zajišťujeme bezplatný odvoz.


Asistenční služby
Služebníci z Nového Života pravidelně navštěvují obyvatele domova, kteří o to mají zájem, tráví s nimi jejich volný čas, některé doprovázejí na vycházky. Těm, kteří mají slabý zrak nebo z jiných důvodů nemohou číst, předčítají z knih a časopisů.

Canisterapie
CanisterapieZhruba každý třetí týden se konají terapeutické návštěvy členky Nového Života doktorky Jitky Hanzalové s fenkou retrievra. Canisterapie má významný příznivý vliv na psychiku klientů domova, rozvíjí či obnovuje jemnou i hrubou motoriku, prostřednictvím této terapie se rozvíjejí i mezilidské vztahy.

 

 

 

 

Logopedická terapie
Zhruba dvakrát až třikrát měsíčně poskytuje členka NŽ Romana Dvořáková logopedickou péči obyvatelům domova po cévní mozkové příhodě, kteří ztratili nebo mají významně narušenu řeč.

Nákupy
Každé úterý vozíme do domova nákupy podle požadavků obyvatel. Náklady spojené s nákupem a dopravou hradí Nový Život; obyvatelé domova platí pouze cenu zboží.

Kadeřnické služby
 Zhruba jednou za tři týdny dojíždí z Ústí nad Labem za obyvatelkami domova kadeřnice Valerie Kážová, rovněž členka NŽ.

Kavárny
Jednou za pět až šest týdnů pořádá Nový Život pro seniory už zmíněná zábavná odpoledne s posezením u kávy a soutěžemi a hudební produkcí. Akce, na niž zdarma dodáváme občerstvení, si za krátkou dobu získala značnou oblibu.

Doprava na shromáždění
Doprava na shromážděníOd září 2005 dopravujeme na nedělní shromáždění do Ústí nad Labem pana Aloise Prosického, který během uzdravovacích shromáždění pastora Helmuta Bauera z Křesťanského hnutí Slovo a Duch z Bavorska přijal Ježíše Krista a projevil přání zúčastňovat se shromáždění Nového Života pravidelně. Pan Prosický je kvadruparetik, má proto téměř zcela nepohyblivé končetiny.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.