Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Deset tisíc pro Červený kříž

Tak jako každý rok od poloviny 90.let přispěl i letos Nový Život na činnost ústecké pobočky Českého červeného kříže částkou 10.000,-" Kč. Symbolický šek převzala 6.prosince 2005 při příležitosti setkání veřejnosti s pastorem Nového Života Mikulášem Törökem právě v prostorách Červeného kříže ředitelka pobočky Nevena Černohorská.

"Za ty roky nám pomáhalo víc lidí nebo organizací. Jedině Nový Život nás ale nenechal na holičkách nikdy a pomáhá nám celé ty roky bez přestávky. A nejsou to jen peníze, čím nám pomáhají," řekla při předávání šeku Černohorská.

„Pomůžeme rádi všem, kdo o to opravdu stojí. Ne však tomu, kdo chce jen brát, ale už ne pracovat,“ dodal Mikuláš Török.

Poté pastor představil Nový Život a jeho činnost a směřování. "Věříme, že je Bůh a že nabízí spasení, tedy věčný život v nebi, každému člověku, který o to má zájem," řekl. Proto všechny přítomné, kteří chtějí změnit svůj život, pozval na shromáždění Nového Života.

 

Spolupráce s ústeckým Červeným křížem probíhá již od oku 1994. Nový Život poskytuje Červenému kříži od uvedeného roku každoroční sponzorský dar ve výši 10.000 korun, kromě toho pro potřeby ČK pořádáme dvakrát ročně sbírku šatstva a zajišťujeme dodávku pečiva na jarní a podzimní dny otevřených dveří. V devadesátých letech jsme také podporovali materiální pomocí imigranty z Afghánistánu.

 

 

prosinec 2005


© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.