Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Canisterapie v Domově důchodců v Chlumci

Canisterapie, čili léčebný kontakt člověka a psa, se rozvíjí ve světě již delší dobu, v Česku především od devadesátých let minulého století. Využívá se při ní léčebný kontakt člověka a psa, určena je zejména pro lidi nemocné mozkovou obrnou, svalovou dystrofií, epilepsií, ale i lehkou mozkovou dysfunkcí. Například u autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Nejvíce využívaným plemenem pro tento typ terapie jsou retrieveři (golden retriever, flat-coated retriever a labradorský retriever).

Přínosná je canisterapie i pro mentálně postižené a seniory. Někteří psi totiž mají zvláštní schopnost už svou přítomností navodit stav uvolnění a dobré nálady. Příjemné pocity, jež přítomnost psa vyvolává, slouží samy o sobě jako léčebný prostředek, protože přispívají k duševní rovnováze. Fyzický kontakt se psem je velmi příjemný, navozuje dobrý duševní stav a provokuje k chuti do života. Kromě toho rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění. Pes také podněcuje ke hře a k pohybu.

Proto canisterapii nabídl prostřednictvím své členky Jitky Hanzalové Nový Život seniorům z domova důchodců v Chlumci. Od dubna roku 2004, kdy se rozvinula spolupráce mezi domovem a Novým Životem, sem dochází jako dobrovolnice se svou fenkou retrievera Belou. 

 

Pro návštěvy fenky zlatého retrievera Bely zvolila její majitelka Jitka Hanzalová například ty klienty, kteří vlastnili domácí zvíře ve svém předchozím bydlišti, velmi přínosná je canisterapie pro lidi s depresemi a nezájmem o činnosti v domově. Pravidelné měsíční návštěvy vítají také ti, kteří by se sice rádi společných aktivit účastnili, ale ze zdravotních důvodů nemohou. Přítomnost psa působí i výborně na navázání mluvního kontaktu s klientem dlouhodobě pobývajícím na lůžku, který nemá tolik možností ke komunikaci.

 

Návštěva psa je pro staré, často osamocené lidi přínosná hned v několika směrech. Za prvé se na ní vždy velmi těší a mají tak stále před sebou něco příjemného. Vidí také, že o ně někdo projevuje ještě jiný zájem než jen ten, který zajišťuje naplnění jejich základních potřeb. To vše navozuje velmi dobrý pocit až stav, který se může příznivě promítnout do jejich celkového prožívání a tedy kvality života. Mají také motivaci k tomu, aby byli aktivní – například psovi připravují pamlsky na uvítanou a mají důvod scházet se s ostatními obyvateli domova a sdílet jim z canisterapie svoje zážitky a očekávání. Což se u seniorů v Chlumci skutečně projevuje – o návštěvě psa hovoří už dva týdny předem, jelikož se na ni velmi těší.

 

Fyzický kontakt – mazlení či hlazení jemné srsti navozuje velmi příjemné pocity, při nichž mohou být z organismu alespoň částečně vyplaveny některé látky způsobující depresi, nezájem či zahořklost, a navozen určitý pocit harmonie, klidu a radosti. Při manipulaci se psem si klienti nenápadně procvičují i jemnou motoriku nebo jemně protahují svaly.

 

Pozn.:  V současné době canisterapie z důvodu přestěhování J. Hanzalové mimo region již neprobíhá.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.