Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Canisterapie v Domově důchodců v Chlumci

Jitka Hanzalová při individuálním sezení s jednou z obyvatelek Domova důchodců v ChlumciCanisterapie, čili léčebný kontakt člověka a psa, se rozvíjí ve světě již delší dobu, v Česku především od devadesátých let minulého století. Využívá se při ní léčebný kontakt člověka a psa, určena je zejména pro lidi nemocné mozkovou obrnou, svalovou dystrofií, epilepsií, ale i lehkou mozkovou dysfunkcí. Například u autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Nejvíce využívaným plemenem pro tento typ terapie jsou retrieveři (golden retriever, flat-coated retriever a labradorský retriever ).

Přínosná je canisterapie i pro mentálně postižené a seniory. Někteří psi totiž mají zvláštní schopnost už svou přítomností navodit stav uvolnění, dobré nálady. Příjemné pocity, jež přítomnost psa vyvolává, slouží samy o sobě jako léčebný prostředek, protože přispívají k duševní rovnováze. Fyzický kontakt se psem je velmi příjemný, navozuje dobrý duševní stav a provokuje k chuti do života. Kromě toho rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění. Pes také podněcuje ke hře a k pohybu.

Proto canisterapii nabídl prostřednictvím své členky Jitky Hanzalové Nový Život seniorům z domova důchodců v Chlumci. Od dubna roku 2005, kdy se rozvinula spolupráce mezi domovem a Novým Životem, sem dochází jako dobrovolnice se svou fenkou retrievera Belou. „Staří lidé byli před příchodem do domova často zvyklí na přítomnost domácího zvířete, najednou jim kontakt s ním chyběl. Proto jsme byli moc rádi, když nám paní doktorka Hanzalová nabídla, že za nimi bude s Belou docházet,“ říká pečovatelka Jitka Vaňková. Canisterapie v domově probíhá každé tři týdny, a to nejprve ve skupině, poté i individuálně na pokojích u nepohyblivých klientů. Seniorům možnost fyzického kontaktu se psem, který se od nich nechá hladit, drbat a krmit, velmi prospívá.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.