Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Přehled činnosti

2015-2020

 

Hlavní náplní Dobročinnosti Církve Nový Život byla v uvedeném období pravidelná péče o seniory v Domově pro seniory v Chlumci (dříve Domov důchodců v Chlumci) a sbírky šatstva pro Diakonii Broumov, nově i pro Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6

 

Naši činnost jsme nepřerušili ani v průběhu nouzového stavu kvůli covidu-19, byť s ohledem na místní i celostátní opatření jsme museli některé činnosti, především Kavárny v DS Chlumec, zredukovat. Na druhou stranu jsme s ohledem na aktuální situaci mohli přispět seniorům v obou DS darovanými rouškami a respirátory.

 

Sbírky pro Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6

Zhruba 500 kusů dek, ručníků, utěrek triček, tepláků, legín apod. jsme v roce 2020 ve dvou etapách věnovali Domovu pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6. Seniorům v DS EP jsme věnovali ještě 30 respirátorů k ochraně proti virové nákaze a dezinfekci. S vedením domova zůstáváme pro další pomoc v kontaktu. Více >>

 

Ochranné prostředky pro DS Chlumec

Rovněž seniorům v DD Chlumec jsme zakoupili a darovali sto kusů roušek od českého výrobce v celkové ceně 3000,- Kč. Jednalo se o roušky s nanovláknem s vysokým stupněm ochrany před viry.

 

Kavárny v Domově pro seniory Chlumec

V roce 2020 se oblíbené Kavárny konaly z pochopitelných důvodů jen třikrát. Za běžných okolností pořádáme tato setkání s obyvateli Domova zhruba desetkrát ročně. Setkání seniorů s dobrovolníky z CNŽ při posezení u kávy, soutěže i povídání se stalo neodmyslitelnou součástí života chlumeckého domova i práce našich dobrovolníků.

 

Nákupy pro seniory z Chlumce

Seniorům z DS Chlumec po většinu roku každý týden vozíme nákupy potravin, drogerie apod. dle jejich individuálních požadavků. Nákupy pořizují dobrovolnice CNŽ a seniorům je vozí přímo do domova. Náklady spojené s nákupem a dopravou hradí dobrovolnice, obyvatelé domova platí pouze skutečnou cenu zboží.

 

Sbírky šatstva

I nadále věnují členové CNŽ zachovalé šatstvo, obuv, hračky nebo domácí potřeby těm, kdo je potřebují. Stovky kilogramů ročně rozdáváme prostřednictvím Diakonie Broumov nebo na burzách pořádaných přímo Církví Nový Život.

 

 

Diakonie Broumov - Poděkování 2020  Diakonie Broumov broumov 17  broumov 17_7

 


2014

 

Nový Život daroval deset tisíc korun postiženým povodní
Únor 2014   Povodně 2013 zasáhly řadu obyvatel podél toku Labe. Jedněm z nich jsme pomohli při likvidaci následků.


celý článek >>

 

 


2012-2013

 

V letech 2012 až 2013 jsme i nadále dojížděli za seniory do Domova důchodců v Chlumci a pořádali sbírky šatstva pro Diakonii Broumov.

 

Členové církve věnují zachovalé šatstvo, obuv, hračky nebo domácí potřeby těm, kdo je potřebují. Vše k nim dopravujeme prostřednictvím Diakonie Broumov.

 

Pravidelná setkání s obyvateli Domova důchodů v Chlumci patří už nedílně do nápně činnosti CNŽ. Posezení u kávy, soutěže i povídání jsou už řadu let radostnou součástí života seniorů i dobrovolníků z CNŽ. 

 

 


2011

 

Darovali jsme 10 tisíc korun na provoz školy v Ugandě
Květen 2011  Prostřednictvím misijní organizace Církve bratrské Jděte daroval Nový Život deset tisíc korun na provoz školy v ugandském městě Mityana. Škola vychovává kolem 250 dětí a je do značné míry odkázána na finanční pomoc dárců.


celý článek >>

 


2010

 

Rok 2010 byl opět rokem povodní - v srpnu přírodní živel zasáhl Děčínsko a Liberecko. Darovali jsme proto 15 tisíc korun jedné z nejhůře postižených obcí - Heřmanicím na Liberecku na likvidaci následků těchto povodní.

 

Kromě toho jsme se rozhodli ocenit nezištnou a obětavou pomoc dobrovolným hasičům z obce Jezvé - i jim jsme věnovali 15 tisíc korun.

 

Jako každý rok dojížděly dobrovolnice NŽ do Domova důchodců v Chlumci. Dobrovolnice místním seniorům pravidelně dovážejí větší nákupy, poskytují kadeřnické služby, canisterapii a logopedickou péči. Kromě toho každý měsíc pořádají pro obyvatele DD oblíbenou Kavárnu - posezení nad dobrou kávou a občerstvením s povídáním, hrami a soutěžemi.

 

Práci dobrovolnic NŽ ocenilo i krajské Dobrovolnické centrum, které v březnu 2010 vyhlásilo v rámci soutěže Křesadlo 2009 jako jednoho z šeti oceněných dobrovolníků Ústeckého kraje Romanu Dvořákovou. Další z dobrovolnic, Jindra Gajdošová, byla na cenu nominována. Soutěž se konala pod záštitou hejtmanky Jitky Vaňhové.

 


2009
 

Kavárny pro seniory jsou už neodmyslitelnou součástí života obyvatel Domova důchodců v Chlumci. I v roce 2009 jsme je pořádali kromě prázdnin zhruba jednou za měsíc.

 

Stejně jako v předchozích letech seniorům dovážíme každý týden (rovněž kromě prázdnin) nákupy, poskytujeme jim přímo v Domově kadeřnické služby a logopedickou terapii. Do května za nimi docházel na canisterapii i zlatý retrívr Bella. Pak se Bella přestěhovala k novému majiteli.

 

Spolu s vedením DD jsme v Chlumci pomohli s uspořádáním dětského dne pro veřejnost.

 

Příjemným oceněním aktivit NŽ v Chlumci bylo i poděkování ředitelky Domova Bohumily Kudělové (viz foto).

 

Červenému kříži v Ústí nad Labem jsme opět věnovali deset tisíc korun a takřka 600 kilogramů šatstva, obuvi a potřeb pro domácnost.  

 

Celkem jsme na dobročinné účely věnovali přes 50 tisíc korun.


2008


Naši činnost jsme i v roce 2008 zaměřovali především dvěma směry. Staráme se o seniory v Domově důchodců v Chlumci a pomáháme ústecké pobočce Červeného kříže.

 

Seniory v Chlumci pravidelně navštěvujeme, poskytujeme jim některé služby. Každý týden jim podle objednávky bezplatně dovážíme nákupy, pravidelně nabízíme kadeřnické či logopedické služby. Stále oblíbenější je canisterapie - návštěvy fenky zlatého retrívra Bely. Fyzický kontakt s trpělivým psem pomáhá seniorům velmi výrazně, jak fyzicky, tak psychicky.

 

Dva senioři po cévní mozkové příhodě absolvovali pravidelná logopedická sezení s mírným zlepšením komunikace s jejich okolím.

 

Pravidelná jsou rovněž odpoledne s názvem Kavárna. Kromě podávání kávy a zákusků na nich mohou obyvatelé domova soutěžit a bystřit si paměť a pozornost. Účast je vždy hojná, Kavárny jsou velmi oblíbené.

 

Ústecké pobočce Červeného kříže už od poloviny 90.let každý rok věnujeme 10 tisíc korun a desítky kilogramů šatstva a potřeb pro domácnost.

 

Celkem jsme na dobročinné účely v roce 2008 věnovali bezmála 68 tisíc korun.

 


2007

 

V roce 2007 jsme se už tradičně věnovali pomoci seniorům v Domově důchodců v Chlumci a pořádali dvě sbírky šatstva a potřeb pro domácnost. Její výtěžek - cca 600 kilogramů šatstva, obuvi a potřeb pro domácnost - jsme letos věnovali výhradně ústeckému Červenému kříži.

 

V rámci dobročinnosti pořádáme i akce pro děti ve Zruči nad Sázavou, v roce 2007 jsme na tyto akce věnovali cca 15 tisíc korun.

 

Celkem jsme na dobročinné účely v roce 2007 věnovali cca 60 tisíc korun.

 


2006

 

I v roce 2006 jsme poskytovali služby seniorům v Domově důchodců v Chlumci, kromě bezplatných služeb jsme domovu věnovali i nový vysavač v hodnotě zhruba tři tisíce korun. 

 

Jako každý rok, i v tomto roce Nový Život sponzorsky přispěl částkou deset tisíc korun na provoz ústecké pobočky Českého červeného kříže.


Pět tisíc korun jsme darovali nevidomé Julii Müllerové z Ústí nad Labem (na obrázku vpravo) – částka jí chyběla na zakoupení speciálního počítače pro nevidomé v hodnotě asi 80 tisíc korun. 

Při pravidelných sbírkách šatstva jsme nashromáždili takřka tunu oděvů, jež jsme věnovali z větší části ČČK.

 

 

Největším co do velikosti (375 700 korun), a především významu, byl náš zářijový dar na izraelské vládní konto na pomoc obětem válek. Tímto darem jsme chtěli nejen vyjádřit morální podporu neustálými útoky sužovanému izraelskému lidu, ale chtěli jsme svoji podporu poskytnout také v reálné, hmatatelné podobě.

 


2005

 

Od roku 2005 se velice úspěšně rozvíjí spolupráce s Domovem důchodců v Chlumci. Spolupráce zde navázala na již dříve poskytovanou péči tamním seniorům. Členové Dobročinnosti NŽ tu pro obyvatele domova připravují kulturní a společenské akce a poskytují některé služby jako například kadeřnictví, nákupy či canisterapii. 

V roce 2005 jsme provedli první etapu rekonstrukce Klubu důchodců v Bezručově ulici v Děčíně v hodnotě 183 tisíc korun. Prostory klubu budou sloužit pro pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí. Naše aktivita se setkala se zájmem zástupců města Děčína, jeho místostarosta Václav Lešanovský se slavnostního otevření v listopadu 2005 osobně zúčastnil.


Částkou 44 tisíc korun přispěl Nový Život na koupi automobilu rodičům postiženého dítěte. 15 tisíc korun jsme věnovali na koupi elektrického invalidního vozíku pro těžce nemocného, jednomu z chlumeckých seniorů dlouhodobě upoutanému na lůžko jsme zakoupili CD přehrávač. 

Stejně jako v předchozích jedenácti letech i v tomto roce jsme věnovali 10 000 korun ústecké pobočce Českého červeného kříže. Kromě toho jsme v témže roce věnovali do USA 84 tisíc korun na pomoc obětem hurikánů.

 


2001 – 2004

 

V letech 2000 – 2004 jsme pracovali v Penzionu pro matky s dětmi na ústeckém sídlišti Stříbrníky. Osamělým matkám jsme poskytovali pomoc při vedení domácnosti a pro jejich děti pořádali doučovací kroužky. Rovněž jsme jim věnovali několik set kilogramů oblečení, obuvi a hraček. V letech 2001 – 2004 jsme věnovali svou péči také seniorům rovněž v domově důchodců tamtéž. 

 

Při záplavách v roce 2002 jsme humanitární pomoc nabídli městu Ústí nad Labem, městu Terezín jsme po těchto povodních poskytli vybavení některých zaplavených objektů za zhruba 100 000 korun. 

 


1990-2000

 

Dobročinnost Nového Života začala vyvíjet svou činnost zároveň s registrací Křesťanské společnosti Nový Život v roce 1990, tehdy ještě pod názvem Charita. 

 

Zpočátku zaměřovala Dobročinnost NŽ svou pozornost především na humanitární sbírky pro Ukrajinu a válečné oblasti zemí bývalé Jugoslávie. Do těchto oblastí jsme pravidelně doručovali zásilky šatstva, obuvi, dětských hraček, školních potřeb a potravin. Přes 70 tisíc korun jsme v polovině devadesátých let poukázali do Izraele obětem teroristických útoků. 

V roce 1994 byla aktivita Dobročinnosti rozšířena o spolupráci s ústeckým Červeným Křížem. Dodáváme pro jeho potřeby zdarma šatstvo ze sbírek, jež dvakrát ročně pořádáme, kromě toho Červenému kříži již od roku 1994 každoročně věnujeme sponzorský dar 10.000,-kč. Spolupráce s ČK trvá dodnes. Kromě pomoci sociálně slabým vnímáme jeho činnost rovněž jako aktivní součást prevence kriminality. 

V roce 1997 jsme poskytli významnou pomoc lidem ze záplavami postižené Moravy. Dopravili jsme sem více než 5 tun humanitární pomoci.


 

 

 

Více o Dobročinnosti

 

Dobročinnost - hlavní strana

Finanční přehled Dobročinnosti

 

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.