Motywacja do niesienia ewangelii

Mikuláš Török, 26.03.2009

2 do Koryntian 5:14-21  Bo miłość Chrystusa trzyma nas razem; tych, którzy odróżniają to, że skoro jeden umarł za wszystkich, zatem wszyscy byli śmiertelni. 15 Umarł także za wszystkich, aby ci, którzy żyją - już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który za nich umarł oraz został wskrzeszony. 16 Wobec tego - my, od dzisiaj, już nie znamy nikogo według cielesnej natury; a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według cielesnej natury - jednak już teraz nie znamy. 17 Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie - nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe. 18 A wszystko z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Jezusa Chrystusa oraz dał nam służbę owego pojednania. 19 Jako, że to Bóg w Chrystusie był Tym, co pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania. 20 Zatem z powodu Chrystusa jesteśmy jakby posłami Boga i przez nas wzywa. Prosimy z powodu Chrystusa - zostańcie pojednani z Bogiem, 21 który tego, co nie poznał grzechu, z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga.   1 do Tesaloniczan 1:2-8  Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc o was wzmiankę w naszych modlitwach. 3 Nieustannie wspominając przed Bogiem i naszym Ojcem o waszej korzyści wiary, o bólu miłości i o wytrwałości nadziei co do naszego Pana, Jezusa Chrystusa; 4 wiedząc o waszym wybraniu, umiłowani przez Boga bracia. 5 Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I jakimi się staliśmy dla was między wami. 6 A wy, w wielkim utrapieniu przyjęliście słowo razem z radością Ducha Świętego i staliście się naszymi naśladowcami oraz Pana. 7 Tak, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achai. 8 Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana, nie tylko w Macedonii i w Achai, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce; tak, że nie mamy potrzeby czegoś dodawać.

 

Dopóki istota tego, co Bóg mówi, nie przeniknie do naszego serca tak, że całkowicie się z nią utożsamimy i przyjmiemy jako swoją i według niej zmienimy swoje życie, nie możemy twierdzić, że ją zupełnie rozumiemy.     Jeden z tematów, który powoli przenika do serca, jest to, że Bóg sam nie poniesie wieści pojednania ludziom. Zupełnie widocznie i wyraźnie powierzył kościół, żeby wykonywał usługę pojednania, żeby niósł ewangelię ludziom. Można powiedzieć, że to zlecenie, które nam Bóg dał, jest centralnym zleceniem.  To, że jesteśmy nosicielami ewangelii, koniecznie zakłada, do czego prowadzi nasza motywacja,  nasze myślenie, nasza czynność, nasze życie jako całość, jest w zgodzie z Bożymi wyobrażeniami i celami. Że żyjemy dla interesów Bożego królestwa, że to sens naszego życia. I również to, że odczuwamy różnicę między Bożym królestwem i światem.    Apostoł Paweł pisze to w liście do Tesaloniky: jak bardzo ważny i skuteczny dla ewangelii był sposób, w jaki Tesalończycy do niej podchodzili, to, jacy są, jakim wzorem są w naśladowaniu Chrystusa i przykładem dla innych.   To zadanie (bo to naprawdę jest zadanie) jednak obecny kościół często rozumie jakoś tak bez zobowiązania. Lecz Bóg nam zlecił to zadanie. A z tego swego zlecenia będziemy się rozliczać.    Chodzi o to, że odczuwamy naszą w tym najlepszym słowa znaczeniu odrębność, różnicę, jak jesteśmy Bogiem zmienieni w postrzeganiu świata i podejścia do niego. Innymi słowy żyć i nieść  pojednanie mielibyśmy uporczywie, ponieważ wiemy, jak niezmierną ma wartość. Miałoby to być dla nas obowiązujące, a równocześnie radosne. Trzeba, żeby w nas była motywacja, że tego, komu głosimy, kochamy i pragniemy przekazać to najlepsze, co posiadamy, z miłości.    W odwrotnym wypadku zo życie w kompromisie lub nawet w zgodzie ze światem. Od usiłowania zawdzięczyć się światu, czym kościół ostatnich czasów jest dotknięty, trzeba się odwrócić. Kościół musi się oczyścić, szukać i znaleźć w Bożym słowie to, jak o tych rzeczach rozmyśla i mówi Bóg  i według tego postępować. I ostrą linią oddzielić królestwo światła od królestwa ciemności.  

 

 

 

 

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.