Kościół NOWE ŻYCIE - KIM JESTEŚMY

Kościół Nowe Życie ("Církev Nový Život") należy do kościołów chrześcijańskich od lat działających w Republice Czeskiej.

 

Początki Nowego Życia sięgają do połowy lat 80-tych. Od 1994 roku Nowe Życie działa jako rejestrowane stowarzyszenie cywilne pt. Chrześcijańskie społeczeństwo Nowe Życie. W dniu dzisiejszym ma Nowe Życie pod kierownictwem Mikuláše Töröka zbory i grupy prawie w dziesiątce miast po całej republice.

Posłaniem Nowego Życia jest kazanie ewangelium o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, o ratunku i przebaczeniu grzechów dla każdego człowieka. Wierzymy, że do kazania ewangelium należy również służba wybawienia oraz uzdrowienia.

 

Wizją pastora Töröka jest między innymi pokazanie ludziom niewierzącym i wierzącym tego, że jest możliwe żyć według Słowa Bożego pod kierownictwem Ducha Świętego bez kompromisów i ustępstw od prawd przez Niego zjawionych. Dlatego też w czele uwagi stoi szczegółowe nauczanie Słowa.

 

Wierzymy, że w ten sposób ewangelia stanie się pożądanym dla naszych bliźnich i że dużo chrześcijan znajdzie inspirację i motywację do pełniejszego życia z Bogiem. Oprócz służby duchowej Nowe Życie rozwija też czynność dobroczynną, kulturalną i oświatową.
Nowe Życie nie zgadza się z żadnym rodzajem dyskryminacji rasowej, etnicznej oraz religijnej.

 

Finansowanie realizuje się za pośrednictwem darów dobrowolnych.

 

Nowe Życie można wesprzeć darem finansowym na konto prowadzone przy KB s.a. Ústí nad Labem
Numer konta: 107-6227290257/0100
Symbol stały: 558
Symbol zmienny: Działanie NŻ 999, Dobroczynność NŻ 888

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.