Wspólne czytanie pisma jest pożyteczne również w czasach dzisiejszych

Mikuláš Török, 04.01.2009

1 do Tymoteusza 4:12-16  Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku; lecz dla wiernych stawaj się przykładem - w słowie, w sposobie życia, w miłości, w Duchu, w wierze, w czystości. 13 Dopóki nie przyjdę, poświęć się publicznemu czytaniu, zachęcie oraz nauce. 14 Nie zaniedbuj tego daru w tobie, który ci został dany z powodu proroctwa, pośród nałożenia rąk starszych. 15 Tym się pilnie zajmuj, w tych żyj, aby twoje posuwanie się naprzód stało się widoczne dla wszystkich. 16 Zwracaj uwagę na samego siebie oraz na naukę; w tym trwaj, ponieważ to czyniąc i sam będziesz zbawiony i ci, co cię słuchają.  

Dokonania apostołów 17:10-12  Lecz bracia zaraz, wśród nocy, wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Zatem oni powstali i odjechali do bóżnicy Żydów. 11 Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach, ponieważ z całą ochotą przyjęli słowo, co dzień badając Pisma, czy to się tak ma. 12 Dlatego wielu z nich uwierzyło, także z porządnych greckich niewiast oraz niemało mężczyzn.  

Dokonania apostołów 1:16-20  Mężowie, bracia, było konieczne, aby zostało wypełnione Pismo, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judasu, będącym przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa; 17 że był policzony łącznie z nami oraz dostał w udziale dział tej służby. 18 (Ten rzeczywiście nabył pole z zapłaty niesprawiedliwości; a gdy się stało, że padł na twarz, wtedy roztrzaskał się w środku i rozlały się całe jego wnętrzności). 19 Zatem stało się to jawne wszystkim, co zamieszkują Jerozolimę, tak, że to pole zostało nazwane ich własnym językiem - Akeldamach, to jest Pole Krwi. 20 Bowiem napisano  w Księdze Psalmów: Niech się jego siedziba stanie pusta i niech nie będzie w niej zamieszkującego, a jego doglądanie * niech weźmie inny.

Wspólne czytanie Pisma może się komuś wydawać niepotrzebne, ponieważ Biblię dzisiaj posiada każdy, często nawet kilka publikacji. Jednak wspólne czytanie  może być pożyteczne też w czasach dzisiejszych. Jednym powodem jest to, że ludzie przyzwyczaili się do środków audiowizualnych i odwykli od czytania. Dużo ludzi czyta mało, co więcej z trudem, często brak im  ogólniejszego przeglądu zawartości Pisma. To związane jest z przesadnym oczekiwaniem  „objawienia" czy „przemówienia" na koszt rzeczywistej znajomości Pisma.   Podane kwestie nie należą tylko do problemów pospolitych czy marginesowych członków kościoła, ale pojawiają się również w kazaniach i wykładach Biblii. Dzieje się to, że kazane słowo czy wykład oparty jest o tekst Pisma oderwany z kontekstu. Albo nawet to, że tekst Pisma jest celową formalnością uzupełniającą  „objawienie" mówcy. Wykład Pisma to oczywiście biblijna i konieczna rzecz. Nawet doskonały wykład Pisma nie może być czymś więcej niż Pismo samo. Wiemy, że w Piśmie pojawiają się wykłady oparte na krotkich przytoczeniach, (naprz. Dok. ap. 1:16-20), ale zawsze widać, że pozwalają sobie na to ludzie, którzy Pismo naprawdę dobrze znali.    Trzena troszczyć się o to, żeby wierzący  Pismo znali, rozumieli go i wszystko rozsądzali na jego podstawie (Dok. ap. 17:11). W tym celu może być wspólne czytanie Pisma bardzo pożyteczne.   

 

 

 

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.