Życie, które podoba się Bogu

Mikuláš Török, 1.6.2008

Mat. 6 9 Wy więc, módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, święć się Imię Twoje; 10 przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 12 i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. 14  Bo jeśli odpuścicie ludziom ich fałszywe kroki, i wam odpuści Ojciec wasz niebiański; 15 ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich fałszywych kroków, i wasz Ojciec wam nie odpuści waszych fałszywych kroków.16 A gdy pościcie, nie bądźcież smętnego oblicza jak obłudnicy; bo szpecą swoje twarze, aby byli widziani przez ludzi, że poszczą; zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją zapłatę. 17  Ale ty, kiedy pościsz, namaść twoją głowę i umyj twoją twarz, 18 abyś nie był widziany przez ludzi, że pościsz, ale przez twojego Ojca, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy, oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną;  20 ale gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy, i gdzie złodzieje nie podkopują, ani nie kradną. 21 Bowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest i wasze serce. 22 Oko jest świecą ciała; więc jeśli twoje oko byłoby dobre , całe twoje ciało będzie jasne;  23 zaś jeśli twoje oko byłoby złe , całe twoje ciało będzie ciemne. Zatem jeśli światło, które jest w tobie, jest mrokiem, sama ciemność jakaż będzie? 24 Nikt nie może dwóm panom służyć; gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłował; czy jednego trzymał się będzie, a drugim pogardzi; nie możecie służyć Bogu oraz mamonie. 25 Dlatego powiadam  wam:  Nie troszczcie się o wasze życie, co zjecie, albo co wypijecie; ani o wasze ciało, czym się będziecie przyodziewać. Czyż życie, nie jest zacniejsze niż pokarm, a ciało niż odzienie? 26 Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do stodół, a przecież wasz niebiański Ojciec je żywi; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? 27 Bo któż z was, troszcząc się, może dodać jeden łokieć do swego wzrostu? 28 A o odzienie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się polnym liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie  przędą. 29 A powiadam wam, że ani Salomon w całej swojej sławie nie był przyodziany jak jedna z nich. 30 Zatem jeśli polną trawę, która dziś jest, a jutro w piec jest wrzucana, Bóg tak przyodziewa, czyż nie daleko więcej was, o małej wiary? 31 Więc nie troszczcie się, mówiąc: Co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, czym się będziemy przyodziewać? 32 Bo tego wszystkiego narody szukają; gdyż wie wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Ale szukajcie najpierw Króles­twa Boga, i Jego * sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. 34  Dlatego nie troszczcie się o jutro, bowiem jutro samo będzie się troskać o swe potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia.  
W szóstym rozdziale ewangelii Mateusza Jezus nacza najpierw o modlitwie (Mt 6.9-34), a potem wyjaśnia niektóre jej aspekty.  Największą część tych słów obejmuje nauczanie o materialnym zabezpieczeniu.  (w. 11 modlitwy). Jezus mówi tu Hebrejczykom, którzy posiadali Pismo i setki lat doświadczenia z Bogiem, że nie powinni starać się o swoje zabezpieczenie materialne. Powinni wiedzieć, że ich Bóg troszczy się o nich. Jezus dalej podaje przykład tego, że Bóg troszczy się o ptaki i rośliny. Nie tylko dlatego, że je stworzył. Reakcja ludzi mogła być taka, że nie potrzebują słyszeć takiego porównania, bo oni przecież wiedzą, że Bóg taki jest. Jezus pokazuje im, że istotą bogosłużby nie jest zyskanie Bożej przychylności. W taki sposób rozmyślają poganie. Bogosłużba pogańska usiłuje o zyskanie jakiejś formy przychylności bogów – zabezpieczenie materialne, pokój, itd. Jezus wiedział, że wokół stojący Hebrejczycy rozmyślają w pogański sposób, dlatego dał im przykład z ptactwem i roślinami. Żeby widzieli, że Boża przychylność  i zabezpieczenie są pewne. Podobny przykład można znaleźć w szóstym rozdziale ewangelii Jana. Kiedy Jezus nakarmił ludzi cudownym rozmnożeniem chlebów, kolejneho dnia szukali go jednakowi ludzie, a on mówi, że szukają go tylko dlatego, że najedli się. Jezus uważa szukanie królestwa Bożego i troszczenie się o zabezpieczenie materialne czy pożytek za przeciwstawne. . Nietroszczenie się o zabezpieczenie egzystencji to nie to samo co życie w ubóstwie. Życie w biedzie przynosi ciągły strach o środki utrzymania i mentalność biedy. Jezus mówi, że „to wszystko będzie wam dodane.“ (Mat 6.33). Bóg zawsze w taki sposób postępował. Również w Starym testamencie można zauważyć, że Bóg toszczył się o swój lud. W 5. Moj 28 w pierwszej części rozdziału opisane jest błogosławieństwo, które Bóg daje, jeżeli lud słucha - ¾ rzeczy dotyczy zabezpieczenia materialnego. Co więc znaczy szukanie królestwa Bożego? Szukanie prawdy, sprawiedliwości, tego, by człowiek podobał się Bogu.  We wspominanej już ewangelii Jana (Jan 6) istnieli ludzie, których interesowało tylko zabezpieczenie materialne. Kiedy Jezus wyjaśnił, że chodzi o coś innego, szereg ludzi, który rozmyślał w sposób pogański, odwrócił się od niego. Jezus zapytał potem swoich uczniów, czy też się odwrócą. Oni odrzucili to, wiedzieli bowiem, że On posiada słowa wiecznego życia. Uczniowie nigdy nie żyli w biedzie, kiedy Jezus gdzieś ich wysłał.To niełatwe głosić ewangelii człowiekowi, który nie zrozumie, o co chodzi. W Dziejach ap. 10 czytamy o człowieku, do którego wysłany był apostoł Piotr, by powiedział im o Jezusovi.  Korneliusz nie był Hebrejczykiem, lecz kiedy posłowie przyszli do Piotra, oznaczyli Korneliusza za sprawiedliwego, bogobojnego człowieka.  (Sk 10.22). Ten człowiek dobrze wiedział, o co tu naprawdę chodzi, nim odwiedził go Piotr. A Bóg zatroszczył się o to, żeby słyszał ewangelię i mógł zyskać wieczne życie. W Łuk 12.22-40 jest również nauczanie o podejściu do zabezpieczenia materialnego. Czytamy tu o obietnicy, że tym, którzy na pierwszym miejscu szukają królestwa Bożego, będzie powodzić się dobrze.

 

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.