Lepiej jest dawać niż brać

Mikuláš Török, 16.10.2006

Dzieje 20:16-38 25 A oto teraz ja wiem, że wy wszyscy, między których dotarłem ogłaszając Królestwo Boga, już więcej mojego oblicza nie zobaczycie. 26 Dlatego wam świadczę w dniu dzisiejszym, że jestem czysty od krwi wszystkich. 27 Gdyż nie chroniłem siebie, aby wam nie oznajmić całego planu Boga. 28 Zajmijcie się sami sobą i całą trzodą, w której Duch Święty ustanowił was doglądającymi, aby paść zgromadzenie wybranych Boga, które nabył dla siebie poprzez szczególną krew. 29 Bo ja to wiem, że po moim odejściu wejdą do was gwałtowne wilki, nie oszczędzając trzody. 30 Także z powodu was samych powstaną mężowie, którzy będą mówili wykrzywione nauki, by pociągnąć za sobą uczniów. 31 Dlatego czuwajcie, przypominając sobie, że przez trzy lata, dniem i nocą, nie przestałem ze łzami ostrzegać każdego jednego. 32 A teraz, bracia, powierzam was Bogu oraz słowu Jego łaski, mogącemu zbudować oraz dać wam dziedzictwo między wszystkimi, którzy zostali uświęceni. 33 Nikogo srebra, złota, czy też odzieży nie pożądałem. 34 Sami wiecie, że te ręce pełniły służbę mym potrzebom oraz tych, którzy ze mną byli. 35 Wszystkim wam przekazałem, że pracując, trzeba pomagać tym, co są w potrzebie, lecz także pamiętać o słowach Pana Jezusa, że on powiedział: Błogosławione jest raczej dawać niż brać.36 To powiedział oraz uklęknął na swe kolana i pomodlił się razem z nimi wszystkimi. 37 Ale powstał wielki płacz wszystkich braci. I przypadli do szyi Pawła oraz go całowali; 38 najbardziej smucąc się z powodu słowa, które powiedział, że już więcej nie będą oglądali jego oblicza. Po czym odprowadzili go do okrętu.

 

Przedtem nim apostoł Paweł wyruszył w swoją ostatnią drogę do Jerozolimy, powołał do siebie starszych z kościoła w Efezie, który założył i wychował, żeby przestrzegł je przed podstępem i atakami niektórych ludzi oraz zachęcił ich do troski o Bożą trzodę. Do ostatnich jego słów podczas tego ostatniego spotkania należały słowa: „Pamiętajcie: lepiej jest dawać niż brać." Dlaczego po całym ostrzegawczym przemówieniu  powiedział im (starszym zboru) na pożegnanie właśnie to?   Spróbujmy wyrazić mowę Pawła za pomocą dzisiejszych słów: „Ostrzegam was, przyjdą na was ciężkości i niebezpieczeństwa, wasz kościół znajdzie się w ogrożeniu. Ale dokąd będziecie myśleć o Słowach Jezusa o tym, że lepiej jest dawać niż brać, będzie kościół w Efezie w dobrych rękach i w porządku; niebezpieczeństwa oraz ataki odbije." Mówi starszym – a więc tym, którzy niosą odpowiedzialność za trzodę – o ile kościół prowadzą ludzie, którzy bardziej patrzą na to, co mogą dać niż na to, co mogą zyskać (dla siebie i dla swojego kościoła), to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kościół przeżyje wszystkie niebezpieczeństwa bez porażki i dalej będzie rosnąć. Słowo Jezusa o dawaniu dotyczy dziedziny materialnej, umysłowej i duchowej. Nie chodzi tylko o to, że ludzie – i to odnosi się do kościoła i do poszczególnych chrześcijan ogólnie – dają z chęcią. Chodzi również o to, że takie dawanie to dla nich przyjemność. 
Oczywiście, najlepiej, kiedy taka postawa ogólnie obecna jest w kościele, ale konieczne to, by taki stan ducha i duszy istotny był dla jego kierownictwa. 
Dawanie jest bardzo ważne. Lecz to, z jaką postawą człowiek daje, z jakim zadowoleniem czy niezadowoleniem, ma wpływ na jego wzrost duchowy, umysłowy i materialny. To obowiązywało za czasów Pawła i obowiązuje w czasach dzisiejszych. I dotyczy poszczególnych ludzi, jak również kościoła. 
© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.