Oddzielmy się od ducha tych czasów

Mikuláš Török, 28.8.2007

Do Efezów 2:1-8 I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach. 2 W którycheście niekiedy chodili według zwyczaju świata tego, i według książecia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. 3 Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy.  4 lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, 5 I gdyśmy byli umarłymi w gzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem (gdyż łaską zbawieni jesteście)

6 I pospołu z nim wzbudził, i pospołu z nim posadził na niebiosach w Chrystusie Jezusie, 7 Aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej , z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezuse.8 Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest.

1 Do Tymoteusza 4:1-5 Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich, 2 W obłudzie kłamstwo mówiących i piątnowanie mających sumienie swoje, 3 Zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów,które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym, i tym, którzy poznali prawdę. 4 Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconym, co z dziękowaniem bywa przyjmowane 5 Albowiem poświęcone bywa przez słowo Boże i przez modlitwę.

Do Efezów 6:12-17 Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchowym złościom, które są wysoko. 13 A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. 14 Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz sprawiedliwości, 15 I obuwszy nogi w gotowość Ewangelji pokoju, 16 A nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którąbyście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić. 17 Przyłbicę też zbawienia weźmijcie i miecz Ducha, który jest słowo Boże.

Każdy człowiek żyjący bez Boga żyje w grzechu i winie. Nie tylko dlatego, że przejmuje styl życia swoich przodków i swojego otoczenia. W liście do Ef 2:2 mowa o tym, że życie w grzechu dzieje się pod kierownictwem „mocnego książęcia w powietrzu". Czyli poprzez grzech nad człowiekiem panuje pan tego świata.  

Co więcej, Boże słowo mówi, że oprócz tego są przez pewien okres czasu aktywne również inne siły duchowe, które w danym okresie mają specjalne zadanie, w jaki sposób działać na społeczeństwo. W związku z tym w 1 Liście Do Tym 4:1-3 czytamy, że naprzykład w ostatnich czasach będzie kładziony nacisk na deformację i obniżenie roli małżeństwa, czy na odrzucenie szeregu pokarmów. Oba te zjawiska są już przez ostatnich parę lat widoczne.

Dlatego w ostatnich czasach normalna relacja pomiędzy mężczyzną i kobietą przedstawiana jest jako przestarzała, bezcelowa, legalnym staje się współżycie jednej płci itp. Pierwszeństwo zyskuje „wolne“ życie, założenie rodziny odsuwa się na okres późniejszy, często nawet do niego nie dochodzi.  

Tego, o czym Biblia mówi jak o wstrzymywaniu się od pokarmów, dotyczy oprócz przesadnego nacisku na

najróżniejsze sposoby wyżywienia również niewłaściwy

nacisk na dbałość o wygląd.  Jest słuszne o swoje ciało

(które jest kościołem Ducha Świętego) odpowiednio dbać. Lecz budowanie kultu ciała, poprzez które ludzie prowadzeni są na drogę fałszywych priorytetów, jest wynikiem nacisku mocarstw duchowych tych czasów.

Podobny nacisk kładziony jest na zależność ekonomiczną ludzi, dlatego obywatele zwłaszcza świata zachodniego w coraz większej miarze żyją zadłużeni. Wynikiem będzie to, że zupełnie zmieni się nastrój i zasady funkcjonywania społeczeństwa. Społeczeństwo będzie zbudowane ze samotnych, od państwa ekonomicznie zależnych, tym samym lekko dających się opanować ludzi.

Również chrześcijanie fizycznie żyją na tym świecie i z czystym sumieniem mogą korzystać ze wszystkich dobrych zdobyczy okresu współczesnego. Lecz muszą być w mocy Ducha świętego całkowicie oddzieleni od ducha tych czasów, który powoduje przewrót w myśli ludzi i w ten sposób istotnie mieni  charakter społeczeństwa. Dlatego dla chrześcijan konieczne jest życie według Bożego Słowa i w zgodzie z Bożym Słowem  przeciwstawienie się siłom, powodującym ten przewrót (Ef 6:12-17).

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.