Kazanie i nauczanie­ Nového Života

Kogo i dlaczego Duch święty (nie)napełni?

Mikuláš Török, 19.4.2009
Chrześcijanie na pewno mają żyć w pełności Ducha świętego. On ich prowadzi, umacnia, błogosławi ich. Do pełności Ducha nie prowadzi tylko gorące pragnienie samej pełności, ale przyjęcie właściwych celów. Przeszkodą są na odwrót zbyteczne troski, którymi dużo ludzi pełni swoje serca.

Motywacja do niesienia ewangelii

Mikuláš Török, 26.03.2009
Boże zlecenie do niesienia ewangelii jest całkowicie unikatne. Żebyśmy je jako kościół mogli ludziom naprawdę nieść, musimy uświadamiać sobie go, ale nie tylko to, musimy być napełnieni stałą wiarą i przekonaniem o tym, że to, co pośrednictwem ewangelii ludziom przynosimy, to coś zupełnie unikatnego, niezastąpionego i żadne bogactwo świata nie może się temu równać. Żeby kościół miał właśnie taką postawę, musi przejść przez głęboką przemianę tej świadomości.

Poselstwo krzyża

Mikuláš Török, 19.03.2009
Poselstwo ewangelii nazywa apostoł Paweł poselstwem krzyża. Nie tylko wiara w Boże istnienie, ale wiara w zbawienie przez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa, jest drogą do ratunku. To poselstwo krzyża mogą jako Boży posłowie nieść tylko tacy ludzie, którzy wierzą ewangelii w jej pełności i którzy też w ten sposób żyją. Chęć wydania się Bogu jest zależna od tego, jak postrzegamy Bożą wielkość.

Usprawiedliwiająca wiara

Mikuláš Török, 22.2.2009
Pismo mówi, że żaden człowiek nie jest sprawiedliwy. Z drugiej strony czytamy, że Abraham był usprawiedliwiony. Jedno nie wyklucza drugiego, chodzi o wyrażenie wiary, dzięki której Bóg Abrahama ogłosił za sprawiedliwego.

Nigdy nie istniał inny sposób zbawienia niż przez Chrystusa

Mikuláš Török, 8.2.2009
Boże Słowo mówi, że żadny człowiek nie jest sprawiedliwy, a równocześnie to, że Abraham, Noach i dalsi ludzie sprawiedliwi byli. Ta oto rzekoma sprzeczność przez spojrzenie do Pisma znika. Widzimy, że również wtedy ludzie wiedzieli, że sami swoimi siłami nie są w stanie zostać sprawiedliwymi, a więc zbawionymi, ale że jedynie Boże odkupienie poprzez wtedy jeszcze fizycznie nieobjawionego Odkupiciela może sprawić stan możliwego przyjęcia przez Boga - a więc zbawienie.

Kto może przebaczać grzechy

Mikuláš Török, 25.01.2009
Przebaczenie grzechów to podstawowy warunek do zbawienia człowieka. Lecz kto może przebaczać grzechy? Dał Bóg taką moc również ludziom?

Wspólne czytanie pisma jest pożyteczne również w czasach dzisiejszych

Mikuláš Török, 04.01.2009
Pismo jest podstawą, z której czerpiemy, a jego lektura indywidualna jest niezbędną częścią życia chrześcijanina. Wcześniej, kiedy Bibli była dla mnóstwa ludzi niedostępna, w kościele Pismo czytano wspólnie. To wspólne czytanie przynosi pożytek również w czasach dziesiejszych

Jezus Chrystus jest mocnym fundamentem

Mikuláš Török, 7.12.2008
Celem ofiary Jezusa było przede wszystkim to, żeby człowiek miał wieczne życie. Ale nie tylko to: Jezus dzięki swojej ofiarze i zmartwychwstaniu umożliwił, żeby jego dzieci mogły żyć już tutaj na Ziemi pełnowartościowe, hojne życie. W tym celu trzeba życie na Nim założyć i dalej budować.

1+3 poziomy błogosławieństwa

Mikuláš Török, 27.11.2008
Na pierwszy rzut oka może się zdawać, że z błogosławieństwem jest tak, że je ktoś ma lub nie ma, albo ma dużo czy mało. Jednak w Bożym Słowie widzimy, że istnieją różne poziomy błogosławieństwa, i to nie tylko w sensie ilościowym

Jaki jest główny powód Bożego błogosławieństwa?

Mikuláš Török, 23.11.2008
Z oczywistych powodów każdy pragnie Bożego błogosławieństwa. Popatrzmy więc do Pisma, co jest głównym powodem, podstawową przyczyną, dla której Bóg udziela ludziom błogosławieństwa. Tym głównym powodem jest wiara.

Będziesz zbawiony ty i twój dom

Mikuláš Török, 3.9.2008

Co człowieku należy się

Mikuláš Török, 13.7.2008

Wybierz sobie sprawiedliwe życie

Mikuláš Török, 6.7.2008

Uprzejmość i jedność w modlitwie

Mikuláš Török, 29.6.2008

Życie, które podoba się Bogu

Mikuláš Török, 1.6.2008

Nabożeństwo to sprawiedliwe życie

Mikuláš Török, 27.04.2008

Jak wydać dobre świadectwo

Mikuláš Török, 20.4.2008

Sprawiedliwy sąd

Mikuláš Török, 6.4.2008

Słuszny i niewłaściwy wstyd

Mikuláš Török, 30.03.2008

Ewangelia sprawiedliwości

Mikuláš Török, 24.03.2008

Bądź gotów zdać rachunek

Mikuláš Török, 25.02.2008

Dobre owoce życia z Bogiem

Mikuláš Török, 27.01.2008

Życie w Jezusie Chrystusie jest pod każdym względem dobre

Mikuláš Törok, 06.01.2008

Kogo i dlaczego Bóg błogosławi

Mikuláš Törok, 16.12.2007

Boża ochrona sprawiedliwych przed bezbożnymi

Mikuláš Török, 08.11.2007

Żywi czują się dobrze między żywymi

Mikuláš Török, 4.11.2007

Boża miłość

Mikuláš Török, 21.10.2007

O Bożej dobroci

Mikuláš Török, 7.10.2007

Kościół środkiem ewangelizacyjnym

Mikuláš Török, 28.08.2007

Oddzielmy się od ducha tych czasów

Mikuláš Török, 28.8.2007

Łaska była już dana

Mikuláš Török, 5.8.2007

Utożsamienie się z Chrystusem

Mikuláš Török, 8.4.2007

„...albowiem szeroka jest droga, która prowadzi do zaginięcia“

Mikuláš Török, 11.3.2007

Pozytywne podejście do Słowa Bożego

Mikuláš Török, 18.2.2007

Reakcja na Słowo Boże

Mikuláš Török, 4.2.2007

Nie nadużywaj Bożego imienia

Mikuláš Török, 17.12.2006

Wszystko, co pochodzi od Boga, to dobre

Mikuláš Török, 10.12.2006

Relacja z Bogiem według Saula

Mikuláš Török, 3.12.2006

Pewność siebie – poznaj, kim jesteś

Mikuláš Török, 26.11.2006

Miłość szuka korzyści drugich

Mikuláš Török, 5.11.2006

Lepiej jest dawać niż brać

Mikuláš Török, 16.10.2006

Wpływ pogaństwa na wiarę

Mikuláš Török, 14.10.2006

Jesteśmy wyzwoleni od sposobu tego świata

Mikuláš Török, 12.10.2006

Kryzys męstwa

Mikuláš Török, 24.9.2006

Nadzmysłowe skutki Bożego Słowa

Mikuláš Török, 23.10.2005

Zakon zapisany w sercu

Mikuláš Török, 10 lutego2008
© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.