Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Paul Gerhardt: Svěř svou cestu

20.02.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Svěř svou cestu je báseň luterského skladatele Paula Gerhardta pocházejícího z Německa. Poprvé byla publikována roku 1653 v nejvýznamnějším německém protestantském kancionálu 17. století Praxis pietatis melica Johanna Crügera.

 

Paul Gerhardt
 

Svěř1 cestu svou i co tvé

srdce tolik bodá

nejvěrnější péči té,

co Nebe ovládá.

Vítr a vzduch oblaku

určuje mu dráhy –

nalezne ti On stezku

vhodnou pro tvé nohy.

 

Má-li se ti dařiti

musíš Pánu věřit

a tvé dílo obstát i

vždy Jeho dílo zřít.

Starostmi či trápením

nic Bohu nelze vzít,

ani sebe-trýzněním,

vše třeba vyprosit.

 

Milost věčná Tvoje ví,

co, Otče náš věrný,

smrtelné škodí krvi

i co dobré pro ni.

Co takto zvolíš, Reku,

to také provedeš.

Co líbí se úsudku

Tvému, v byt’ uvedeš.

 

Prostředky Ti nechybí,

co chceš – Ty zmůžeš to,

dobré je Tvé dílo vždy,

činy Tvé jsou světlo.

Nikdo zbránit neví Ti,

Tvou práci zarazit,

chceš-li co pro své děti

užitečné činit.

 

Ďáblové odporovat

byť všichni chtěli by,

nebude ustupovat

Bůh náš bezpochyby.

Co si předsevzal, to vše,

všechno to, co On chce,

beze zbytku musí se

naplnit nakonec.

 

Doufej, duše ubohá,

a odhodlaná buď!

Z pekla, z’ soužení mnoha,

tě vysvobodí Bůh.

Vytáhne svou milostí

jen očekávej čas,

brzy spatříš radosti

jak Slunce zářný jas.

 

Vstaň a dej své bolesti,

starostem svým vale,

nech odejít to, co ti

srdce zarmucuje.

Nejsi panovník přece,

co má sám řídit vše.

To Hospodin je vládce

a vše vede dobře.

 

Jeho nech rozhodovat:

Kníže nejmoudřejší.

Tak si bude počínat,

údiv nezapřeš i:

když – jak je zcela vhodné –

tak podivuhodně

otěže převezme

díla, co trápilo tě.

 

Praxis pietatis melica
 

On bude sice chvíli

s útěchou prodlévat

a konat na svém dílci

jako by se tě snad

již v úmyslu měl zříci,

pročež budeš kolísat

v strachu čím dál víc i,

by o tě neměl stát.

 

Bude-li shledáno, jak

věrný zůstal’s přesto,

Bůh osvobodí tě pak,

jen pokud věříš v to.

Tvé srdce On zprostí tak

břemena těžkého,

jež nesl’s dosud, ne však

ze záměru zlého.

 

Dítě víry, blaze ti!

Vítězství! Na hlavě

s jásavým pokřikem cti

korunu nes v slávě.

V dlaně Bůh ratolesti

vloží ti, příteli,

zpívej žalmy radosti

svému Těšiteli.

 

Ukonči, Pane, prosím

naši nouzi všechnu,

ruce i nohy posilň

a nech poručenu

nám péči i věrnost svou

až do smrti stále,

tak kroky naše dojdou

nebeského ráje.1. Gerhardt ve své básni zdůrazňuje první slovo či slova slok velkými písmeny, dohromady pak tvoří sdělení: Svěř svou cestu Pánu a doufej v Něj, On zajistí, že bude dobře. 
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.