Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jan Karafiát: Historie o hrnčíři

09.01.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Báseň evangelického faráře a básníka Jana Karafiáta (1846-1929), autora knížky pro děti Broučci a revizora textu Bible kralické, ze sbírky Písničky svobodného, vydané roku 1900. Báseň je volnou poetickou parafrází Ž 2.

 

Poďte, slyšte přepodivnou

O hrnčíři1 historii.

 

Jan Karafiát

 

Starý hrnčíř sedě v dílně,

Hrnce, báně, mísy, trouby,

Prostě sic a beze schlouby,2

Formoval však neomylně.

 

Prostě, dobře, aby stále,

Ač byl každý kousek jiný,

Z jednostejné stvořen hliny,

Jednostejně mu byl k chvále.3

 

Než čeho se nedočekal!

Všecko se mu kdys za zády

Dopustilo velezrády.4

Ale on se nepolekal.5

 

„Há, to jařmo stvořitele,“

Velcí oni tak i malí

Vztekle proti němu řvali,

„Svrhneme dnes s sebe cele.“6

 

Spráskneť mistr nad tím ruce,

Chvíli pak se na to dívá,

Rmoutí se i pousmívá:7

,Tak? To má být revoluce.‘

 

Neforemnou na to chopí

Ze své židle zadní nohu,

Drtí pak těch neznabohů

Každou ranou čtyři kopy.8

 

Už se nic víc drtit nedá.

Zavoláť si učedníka:

,Odkliď mi to do rybníka.‘

A již k kruhům9 znovu sedá.

 

Kruhy běží, a on tvoří

Nevídané před tím krásy

Číše, báně, pouzdra, vásy,10

A vše se mu zbožně koří.

 1. Karafiát využívá biblické přirovnání Boha k hrnčíři, srov. Jer 18:6 či Řím 9:21, které spojuje s výrokem z Ž 2:9 „a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je“.
2. Tj. bez pýchy.
3. Srov. Ef 1.
4. Ž 2:1-2.
5. Srov. Ž 2:4.
6. Ž 2:3.
7. Ž 2:4-5.
8. Srov. Ž 2:9.
9. Tj. k hrnčířským kruhům, k tvorbě nových nádob.
10. Tj. vázy. 
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.