Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Henry Vaughan: Pokoj

06.08.2016

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Veršovaná skladba velšského metafyzického básníka Henryho Vaughana (1621-1695), jež vyšla ve sbírce Silex Scintillans („Jiskřící křesací kámen“) roku 1650.1

 

 

Jest země2 ta, duše má,3

za hvězdami v dálce,

tamť stráž okřídlená,4

obratná ve válce.

 

Tamť nad hrozbou, lomozem

na trůně Pokoj dlí.5

Ten, co v jeslích narozen,

zástup lepý řídí.6

 

Toť On tvůj vlídný Přítel

– duše má, probuď se! –,

jenž v ryzí lásce přišel

pro tebe zesnout sem.

 

Ty, můžeš-li, jen tam běž,7

tam kvítí míru rost’:

růže, neuvadá jež,8

tvůj pokoj, tvá pevnost.9

 

Nic bezpečí ti nedá

– nech bláznivých toulek1011

než Ten, v němž není změna:

tvůj Bůh, tvůj život, tvůj lék.1. Originál psán v jambech. V přebásnění je zachován počet slabik v jednotlivých verších i rozdělení básně na čtyřverší s rýmem střídavým (abab).
2. Tj. Nebe. Autor Nebe – zřejmě pamatujíc na biblický termín „království nebeské“ – přirovnává ke státu, království.
3. Celou báseň Vaughan adresuje své duši, jde tedy o upomenutí se.
4. Nebeský „stát“ má své schopné vojsko: anděly.
5. V originále doslova „sladký Pokoj sedí korunován úsměvy“. Vaughan sděluje, kdo je vládcem nebeského království: Bůh. Jakkoli má po ruce zručné andělské vojsko, On je pokoj a Nebe je prostorem, kam vřava a nebezpečí pozemských bojů (všeho druhu) nedosahuje. Namísto koruny ze zlata a drahých kamenů je laskavý Bůh, sedící na nebesích, korunován úsměvy.
6. Tj. celému andělskému vojsku velí Ježíš Kristus.
7. Básník svou duši nabádá k tomu, aby udělala vše pro to, aby došla Nebe.
8. V Nebi je věčný život, přirovnávaný Vaughanem ke květině míru či pokoje, nikdy neuvadající růži.
9. Nebe a věčný život jsou autorem brány jako zaměnitelné pojmy, zmíněná „květina pokoje“ tedy je zároveň označena jako místo věčného bezpečí („tvá pevnost“) a upokojení.
10. Bláznivými toulkami je míněn hříšný pozemský život, jímž podle autora nelze dojít bezpečí, pokoje.  
11. V originále jsou první dva verše poslední sloky v opačném pořadí. 
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.