Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Odejít kvůli hříchu?

22.03.2008

Víra a morálka (26.3.2008)
Žijeme v době paradoxů a protichůdných požadavků. To se týká i pohledů na církev. Na jednu stranu společnosti vadí téměř jakákoliv odlišnost od průměru (a v Čechách je to obzvlášť výrazné, jak uvádějí i různé sociologické výzkumy), na stranu druhou třeba právě vůči církvi dle potřeby argumentuje slovy: „Vždyť jste stejní jako ostatní".

K reakcím čtenářů (23.3.2008)

Některé reakce čtenářů mě opravdu zaujaly a chci se jim nyní věnovat z obecnějšího pohledu.

 

Vyjádření k ohlasům v médiích (22.3.2008)

Dva týdny po odstoupení Pavla Tošovského z veřejných a politických funkcí a po zveřejnění důvodů na našich webových stránkách, se celá záležitost dostala také do médií. Vzhledem k tomu, jak se měnila rozhodnutí Pavla Tošovského, nabrala celá záležitost na obrátkách. Nadále chci respektovat příslib, že k záležitosti Pavla Tošovského nebudu zmiňovat další podrobnosti, ale na obsah článků rozhodně považuji za potřebné a užitečné reagovat.

 

Pavel Tošovský: Zásadní obrat ve vývoji situace (19.3.2008)

Dnes odpoledne jsme chtěli zveřejnit článek ke zprávám v médiích reagujících na odstoupení Pavla Tošovského z politiky.

Kolem 15. hodiny však došlo k zásadnímu zvratu. Manželka Pavla Tošovského nás informovala, že jí manžel zaslal dopis, ve kterém jí oznamuje, že od ní a od rodiny odchází.


Prohlášení Pavla Tošovského (6.3.2008)
S lítostí oznamuji, že jsem dlouhodobě nežil podle požadavků, které odpovídají křesťanskému životu. Vzhledem k tomu, že jsem působil i ve veřejném životě, považuji za nutné se i takto veřejně přiznat a omluvit. Dopustil jsem se vážných hříchů v oblasti intimního života. Svojí několikaletou manželskou nevěrou jsem téměř způsobil rozpad své rodiny.

Několik let jsem byl ve vzpouře vůči Bohu a církvi i jejím vedoucím. Přitom jsem určitou zbožnost pokrytecky předstíral.


Vyjádření vedení Nového Života 
(6.3.2008)

V minulých dnech se na vedení Nového Života obrátil o pomoc Pavel Tošovský. Vzhledem k tomu, že vystupoval ve veřejném životě, považuje vedení Nového Života za nezbytné se k situaci vyjádřit touto formou.

Pavel Tošovský se v uplynulých letech téměř neúčastnil sborového života, shromáždění navštěvoval sporadicky, a tedy bylo zřejmé, že jeho křesťanský život upadá. Rozsah duchovního a především morálního pádu ale mnohé překvapil.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.