Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Pády Božích mužů

Mikuláš Török, 7.2.2002

Neustále, s větší či menší četností, se objevují zprávy o pádech Božích mužů. Nejde jen o morální selhání ale také o rozdělení, kontroverze, konflikty. Proto, bez skandalizování, je třeba i toto téma zmínit. Pro poučení i varování. Lze vidět, že je tu opakující se schéma, proto lze těmto neblahým věcem předejít, vyvarovat se jich.


V Písmu vidíme několik typů odpadnutí. Někdy to není přímo odpadnutí, ale vzpoura, konfliktní odchod, přechod do tábora kritiků, či přechod k vyloženému nepřátelství.

 

1. Nebyli z nás


1J2:18-20
mluví o připojených, ale falešných bratřích
Gal 2:4-5 mluví o falešných bratřích, kteří se vloudili

 

2. Z vás povstanou, aby svedli


Sk 20:30 apoštol Pavel varuje církev v Efezu, že z jejich vlastních řad povstanou lidé, kteří budou církev svádět a škodit jí

 

3. Postavili se proti a snaží se škodit


2Tim 4:14-15 Alexander
1Tim 1:20 Alexander a Hymeneus
2Tim 2:16-21 faleš uvede člověka do falešného učení


Důležité je posvěcení. Písmo nás přirovnává k nádobám, které se použijí podle toho, zda jsou čisté (na čisté a ctné užití) nebo pošpiněné (na odpadky, nečistotu). Je věcí každého křesťana, aby se očišťoval, posvěcoval a aby tak byl nádobou ke cti.

 

4. Odešli do světa


2Tim 4:10 Démas (nebyl jediný)
Pokud jde o svět, poskytuje stále tytéž žádosti (žádost očí, žádost těla, pýcha života). Kritické je zde podceňování situací, povýšenost.

Mnoho varujících příběhů nalezneme také ve Starém Zákoně.

 

Také se objevují případy, kdy dojde k odpadnutí "z vyčerpání". Je to nesmysl. Pokud člověk žije s Bohem a působí v povolání, které mu Bůh svěřil, pak má také k tomuto povolání vystrojení a ochranu. A to i tehdy, když nastanou obtíže.


Také rozvody mezi křesťany z důvodů "neporozumění" či "neshody" jsou naprosto nepřijatelným ústupem od Božího standardu.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.