Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Rozhodujte se jednou pro vždy

Mikuláš Török, 22.2.2004

Mat 6:33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

 

Některé otázky, například jak získávat pro Ježíše Krista ty, kteří o to nemají zájem, se často opakují. Jedním z důvodů je to, že odpověď, kterou už tolikrát slyšel, tazatele neuspokojuje. Chtěl by možná spíše slyšet něco jako návod "jak na to". My však raději než o "technice" evangelizace přemýšlejme o tom, jak to udělat, abychom u lidí vzbudili o život s Bohem skutečný zájem - pak se nebudeme muset tolik zabývat s tím, jak "přemlouvat" ty, kteří zájem nemají.

Jak na to? Je všeobecně známo, že zájem vzbuzuje ten, komu se v jeho oboru mimořádně daří. A Bůh zaslibuje těm, kteří ho hledají, mimořádně úspěšný život - život ve svobodě, věrnosti, zdraví i materiálním blahobytu (viz např. citace Mat 6:33 a řada dalších míst v Božím Slově). Takový život nutně musí vzbudit zájem okolí. Je pak mnohem snazší získat někoho pro Ježíše, když lidé vidí, jak výborně se člověku, který s Ježíšem žije, daří. Jak to tedy, že křesťané nežijí vždycky takto úspěšně, či dokonce se potýkají s řadou potíží, když Bůh říká, že těm, kdo hledají Boží království "všechno přidá"?

V citaci z Matoušova evangelia stojí jedno velmi důležité slovo - je to slovo nejprve. Nejprve znamená: ze všeho nejdříve, přede vším ostatním (věcmi i lidmi). Mnozí křesťané sice hledají Boží království, ale nikoli nejprve. Slovo nejprve pomíjejí - pak ovšem marně čekají na ono všechno. Jejich rozhodnutí pro následování Pána totiž často bývá jen povrchní. Proto jeho dopady do života jsou mlhavé, a podobně jako mlha se časem rozplývá i původní rozhodnutí. Proto ono důležité nejprve v šumu všedního dne zaniká. Obdobně i mnohá další rozhodnutí, která křesťané ve vztahu k Bohu dělají, jsou slabá a nemají dlouhé trvání. Život takových lidí je proto v řadě oblastí nevyrovnaný, nepříliš úspěšný, jejich evangelium působí neatraktivně a nevěrohodně. Naopak ti křesťané, kteří jsou poslušní a kteří svá rozhodnutí vůči Bohu (zejména to, že přede vším ostatním budou hledat Boží království a jeho spravedlnost) nemyslí jenom naoko, ale skutečně vážně, žijí čím dál lepší, stabilnější a požehnanější život, který vzbuzuje zájem jejich okolí. Jejich život je v souladu s evangeliem, proto jejich zvěstování evangelia je věrohodné.

Všichni, kdo dělají rozhodnutí pro Boha jednoznačně, pevně a závazně, žijí život v jiné, lepší kvalitě než ti, kdo činí stejná "rozhodnutí" znovu a znovu. Rozhodni se i ty, že tvoje rozhodnutí pro Boží království budou tak jasná, pevná a trvalá, že na ně budeš moci bez obav zavěsit svůj život podobně jako horolezec, který svěřuje svůj život skobám ve stěně. Tvůj život tak bude čím dál lepší, navíc atraktivní pro nevěřící (zrovna tak pro věřící, kteří jsou momentálně slabí), protože uvěří, že následování Ježíše Krista může (kromě jiného) přinést jejich životu kvalitu, po které touží. Pak nebudeš muset tolik přemýšlet o "technice" evangelizace.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.