Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jazykové prostředky kázání Božího slova

Mikuláš Török, 24.4.2004

Ježíš Kristus za svého pozemského působení používá čtyři základní způsoby, jak posluchači sdělit to, co mu chce předat. Lze je s úspěchem používat při kázání evangelia i dnes.

 

Podobenství
Podobenství, tedy parabolu, používal Ježíš k vyučování často. Proč? Parabola je křivka, po které například letí hozený kámen. Kámen až do poloviny dráhy stoupá, od poloviny začne klesat a na zem dopadne ve stejné vzdálenosti od této poloviny, v jaké od ní je ten, kdo kámen hodil. Obě poloviny dráhy letu kamene jsou zrcadlově stejné. Bude-li tedy v prostředku této dráhy stěna, nad níž kámen přeletí, víme naprosto přesně jak kámen za touto stěnou poletí a kam dopadne, ačkoli za ní nevidíme. Jestliže tedy známe polovinu dráhy letu kamene, můžeme s jistotou říci, jak vypadá její druhá část.


Toho využívá i parabola jako jazykový prostředek. Náš svět, který známe, vidíme a kterému rozumíme, leží na jedné straně oné stěny. Duchovní svět, který je pro nás neviditelný a ne vždy srozumitelný, se pak nachází za stěnou, kam nevidíme. Ježíš nám realitu duchovního světa předkládá mnohdy právě prostřednictvím paraboly. Dá se říci, že On hodí "kámen" slova zpoza stěny (z neviditelného světa) směrem k nám. Tento "kámen", když stěnu přeletí, se stává nám už viditelným, srozumitelným. Jeho viditelná dráha pak naprosto přesně odpovídá dráze, po které se pohyboval v duchovním světě. To znamená, že Ježíš nám takto přibližuje duchovní svět. Používá přitom slov, skutečností a situací, kterým my můžeme rozumět, abychom onu skutečnost za stěnou mohli pochopit.


I dnes lze využívat paraboly, tedy podobenství, k lepšímu porozumění Božímu slovu a duchovních skutečností. Přitom používáme slova, situace a skutečnosti dnešní době přiměřené.


Vyjadřuje-li podobenství duchovní realitu výstižně, není tak důležité, jaká připodobnění se v něm použijí. Zamění-li se to však, a za podobenství se vydává něco, co duchovní skutečnosti neodpovídá, je to špatně. A to i v případě, že se použijí stoprocentně biblické prostředky (slova, formulace apod.).

 

Epigram
Epigram je původně krátký výstižný nápis na náhrobních kamenech. Jednou větou vyjadřuje, jaký člověk je tam pohřben. V bibli se epigramy objevují též jako úderný, hutný, široce obsažný a pozornost upoutávající prostředek. Ježíš například říká: "Já jsem světlo světa" nebo "Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou" či "Já jsem ta cesta, pravda i život" apod. Cílem je upoutat takovým hutným prohlášením pozornost lidí, aby jim poté například bylo možno podat určitý výklad. Epigram je dobrým evangelizačním prostředkem i v dnešní době.

 

Spor
Přesněji řečeno hádka. Například s farizeji vedl Ježíš takových hádek několik. Ale On sám je nevyvolával. Cílem nebylo se s někým dohadovat, ale prostřednictvím sporu ukázat pravdu. I dnes, když se to dělá dobře, může být takový spor vhodným nástrojem evangelizace. Hádka ale nesmí být cílem!

 

Otázky a odpovědi
Velmi dobrý způsob šíření Božího slova. Na rozdíl od sporu, kdy cílem "protihráče" je zvítězit, se zde tazatel živě zajímá o problematiku, chce skutečně znát odpověď. Je proto třeba rozlišovat zkoumavé, byť i ostřeji formulované otázky od útočných formulací, jejichž cílem je odpovídajícího (tedy evangelizujícího) porazit.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.