Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Je věřícímu možno opravdu všechno

Mikuláš Török, 7.11.2004

Lukáš 1:31-37 I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. 31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš. ... 34 I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám? 35 A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží. 36 A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v starosti své, a tento jest jí šestý měsíc, kteráž sloula neplodná. 37 Neboť nebude nemožné u Boha všeliké slovo.

 

Matouš 17:20 Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.

 

Ježíš v sedmnácté kapitole Matoušova evangelia říká: „Když budete mít víru, není nic, co by pro vás bylo nemožné". Myslí tím, že je pro nás uskutečnitelné všechno za co se modlíme? Nikoli, není tu napsáno, že se nám díky modlitbě splní vše, co si vytkneme. Anděl, který Marii oznámil, že otěhotní z Ducha Svatého, zdůvodňuje tento právě dopředu oznámený zázrak slovy „Neboť nebude nemožné u Boha všeliké slovo" (Luk 1:37). Jinak řečeno, pro Boha není nemožné nic, co řekne. Bez toho, aniž by to ale řekl, se s největší pravděpodobností navzdory vytrvalým a usilovným modlitbám věřících nestane nic. Důkaz pro toto tvrzení nalézáme na mnoha místech Bible. Jsou zde popsány situace, ve kterých se díky Božímu zásahu uskutečnily věci, o nichž rozum říkal, že je zcela nemožné, aby se staly. Mělo to však vždy svojí posloupnost. Nejprve Bůh skrze někoho oznámil svůj záměr, teprve poté se tento záměr skutečně realizoval.

 

Například městu Samaří, které bylo kvůli dlouhodobému obléhání vojsky syrského krále Benadada na pokraji smrti hladem, oznámil Bůh skrze proroka Elizea (ve chvíli, kdy už lidé ze zoufalství jedli svoje vlastní děti) doslova neskutečnou věc. Že totiž následující den bude všeho dostatek a za cenu, na kterou každý dosáhne. To se také skutečně stalo (2Král 6:24-7:20. Nikoli však proto, že Elizeus se sám rozhodl tento zázrak na Bohu „vymodlit". Tento zázrak se mohl stát proto, že Bůh nejprve skrze Elizea oznámil, že se stane. O čemkoli, co Bůh řekne, platí tedy, podle Mat 17:20 že „nebude nic nám nemožného". Proto je třeba dobře rozlišovat, co nám Bůh skutečně říká a co jsou jen naše představy. Na druhou stranu, přehlížet to, co Bůh v dané chvíli říká, neusilovat o naplnění Jeho Slova, náš život velmi oslabuje.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.