Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Zakořeňme se v Boží lásce

Mikuláš Török, 20.11.2005

Efezským 3:14-21 Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15 po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, 16 aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17 aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, 18 a tak abyste byli schopni pochopit se všemi svatými, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, 19 a poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží.

 

Jedním z cílů života s Bohem je, abychom získali Bohem zaslíbenou "vší plnost" (Ef 3:19), tedy abychom prosperovali ve všech oblastech života, abychom naplnili Boží plán pro náš život, abychom získali Jeho radost, pokoj a svobodu. Abychom toho mohli dosáhnout skutečně plně, je nezbytné být pevně ujištěni o tom, že Bůh nás vždy a za všech okolností miluje. A že vždy, když nás do něčeho vede, je to právě proto, že nás miluje a ví, že je to pro nás to nejlepší. Abychom tuto Jeho lásku mohli mít skutečně pevně v sobě, musí ale v našich srdcích přebývat Ježíš Kristus (Ef 3:17) a náš vnitřní člověk musí být posílen Duchem Svatým (Ef 3:16).

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.