Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Dvě stránky posvěcení

Mikuláš Török, 11.12.2005

5Mojžíšova 28:1-15 Jestliže pak opravdově poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje a čině všecka přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, vyvýší tě Hospodin Bůh tvůj nade všecky národy země. 2 A přijdou na tě všecka požehnání tato, a vyplní se při tobě, když jen poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého. 15 Jestliže pak hlasu Hospodina Boha svého poslouchati, a všech přikázaní a ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, ostříhati a činiti nebudeš, přijdou na tě všecka zlořečenství tato a postihnou tě.

 

Posvěcení člověka je jedním z předpokladů života s Bohem. Posvěcení znamená oddělení se od hříchu a tohoto světa. To je pravda. Ale není to všechno. Oddělení od něčeho nestačí. Jsme-li odděleni od něčeho a nejsme-li zároveň připojeni k něčemu jinému, zůstáváme jakoby ve vzduchoprázdnu, nemáme jednoznačnou identitu. Aby tedy posvěcení bylo úplné, je třeba se nejen oddělit od tohoto světa, ale zároveň je nutné se připojit k Bohu.

 

Pod připojením ke světu si každý poměrně snadno představí něco konkrétního (život v hříchu, sexuální nečistotě, nečistý způsob získávání peněz ap.). Stejně tak hmatatelně by si každý měl představit připojení k Bohu. Připojení k Bohu znamená, že poté, co se oddělí od prostředků a způsobů tohoto světa, připojí se člověk k Božím prostředkům a způsobům života. Jestliže člověk například získával peníze nečistým způsobem, neznamená to, že po obrácení peníze jen přestane získávat tímto nečistým způsobem (=oddělení od nečistého). Získávání peněz samo o sobě není nečisté, jde jen o způsob, jakým se získávají. Proto je obrácený člověk začne získávat čistými, Božími způsoby (=připojení k Božímu). Podobně jestliže někdo žije hříšným nečistým sexuálním životem, neznamená to, že po obrácení se sexuálního života vzdá (oddělení od nečistého), ale že začne žít čistý sexuální život v manželství (připojení k Božímu).

 

Odvrácení se od hříchu je tedy jen část posvěcení. Tou druhou, neméně důležitou částí posvěcení je přimknutí se k Božímu způsobu života v každé oblasti života. Každá oblast života v hříchu má totiž svůj protipól v životě s Bohem. Není správné se proto spokojit s tím, že něco zlého ze života jen odstraníme. Je třeba najít a žít Boží variantu téže věci v životě. Potvrzuje to i Boží Slovo. V osmadvacáté kapitole páté knihy Mojžíšovy Bůh říká: "Když se posvětíte, budete požehnaní, když se ode mě odvrátíte, budete zlořečení." Nestojí tu jen: "Když se posvětíte, nebudete zlořečení (tedy zlé z 5M 28:15násl. na vás nepřijde)", ale: "Budete požehnáni (uzdraveni, zbohaceni, vaši nepřátelé budou poraženi, tj. na vás přijde to dobré)." (5M 28:1-14).

 

Posvěcení je tedy souhrn oddělení od nečistého způsobu života v hříchu a připojení k jednotlivým požehnáním, o nichž Boží Slovo mluví. Je třeba najít překážky a zlořečení, jež nás od Božího požehnání oddělují a těch se zbavit, oddělit se od nich. A očekávat, že když jsme se postavili na stranu požehnání, tak přijde obnova - nejen do původního stavu, ale do mnohem lepšího.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.