Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jen ten, kdo svobodně mluví, je skutečně svobodný

Mikuláš Török, 29.1.2006

Římanum 10:9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.

 

2 Korintským 4:13 Majíce tedy téhož ducha víry, podle toho, jakž psáno jest: Uvěřil jsem, protož jsem mluvil, i myť věříme, protož i mluvíme...

 

Naše svoboda velmi úzce souvisí s tím, co říkáme. Dá se říci, že máme právě takovou svobodu, jakou dokážeme vyjádřit svými ústy. Právě v tom jsme svobodní, co můžeme skutečně svobodně říci. Naše svoboda a naše svoboda mluvit jsou totiž neoddělitelné.

 

Ďábel se z toho důvodu velmi snaží, abychom mluvili podle jeho představ. Buď tak, že se stydíme mluvit, nebo tak, že mluvíme marnosti, mluvíme nadarmo.

 

Ten, kdo nemá svobodu mluvit, by to měl uznat a ne se vymlouvat. Zdůvodňování tohoto stavu vrozenou stydlivostí či málomluvností jsou jen výmluvy. Skutečným důvodem je nevíra, svázanost, strach nebo pokrytectví. Takový člověk není s to se svobodně projevit. I kdyby to bylo tak, jak to zdůvodňuje, výsledkem je tak jako tak nesvoboda. Ti, kdo toto odmítají vzít na vědomí a nechtějí svůj stav v tomto směru změnit, tím odmítají svou vlastní svobodu. To se pak projevuje v každé oblasti života.

 

Jedním z životních cílů by pro každého mělo být: Žiji tak jak mluvím a mluvím tak jak žiji.

 

Začít je třeba hned. Je možné, že někdo v tom bude potřebovat vysvobození. Možná to bude znamenat i namáhavější boj. Ale výsledná svoboda jistě stojí za to!

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.