Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Důležitost Božích institucí a zodpovědnosti

Mikuláš Török, 11.2.2006

Bůh ustanovil tři důležité instituce - manželství, rodinu a církev. Jsou velice důležité. Nejen proto, abychom žili spořádaný život. Na tom, jak tyto tři instituce fungují a jaké je jejich vedení, závisí životy a spasení mnoha lidí.

 

Přitom není nabídnuta jiná cesta, než že tyto instituce musí fungovat dobře. To znamená tak, jak je Bůh ustanovil. Není-li tomu tak, má to vždy negativní dopad na manžele, děti, členy církve. A to nejen na kvalitu jejich pozemského života, ale často i na jejich spasení. K dobrému fungování těchto institucí patří i dobré fungování odpovědnosti v jejich rámci. Bůh ustanovil odpovědnosti a také ty osoby, které za stav manželství, rodiny i církve odpovědnost nesou. Muže, rodiče a pastory.

 

Není přípustné, aby ti, na něž Bůh odpovědnost vložil, ji nebrali vážně. Aby manželé neplnili svou roli vůči svým manželkám, aby rodiče byli pohoršením svým dětem a vedoucí církví nevedli řádným způsobem svěřené církve. Ten, kdo tuto svoji roli neplní a kvůli tomu bude někdo poškozen (například tak, že se neobrátí k Bohu nebo od Něj odpadne), se za svoje jednání bude zodpovídat přímo Bohu. Vlastní touhy či kariéra musí jednoznačně být v souladu s Božími plány. Pokud ne, pak je třeba je opustit a sladit je s Božími představami a ustanoveními.

Bůh to tak ustanovil. Proto ten, kdo svou roli odmítá, dává tím najevo, že pohrdá Bohem. Že Bůh a smlouva, kterou s člověkem uzavřel, pro něj nic neznamenají. Přitom Boží přikázání je zároveň požehnáním. Bůh s odpovědností dává i moc i jejímu naplnění. Tím, že se muž ožení, získává moc k tomu, aby byl dobrým manželem. S tím, že se člověku narodí první dítě, přichází od Boha moc být dobrými rodiči. Bůh vždy, pokud má na člověka nějaké požadavky, jej vybaví vůlí a silou k jejich naplnění. Říká to ve svém Slově. Samozřejmě ne jen tak automaticky, ale tehdy, když člověk žije dle Jeho Slova, poslouchá Boha. Člověk, který toto ví a na tom stojí je tím člověkem, jenž staví svůj život na skále, jíž je Boží Slovo a Ježíš Kristus. Je tím člověkem, pro něhož je Bohem ustanovená odpovědnost důležitější než on sám a proto vždy usiluje o to, aby jednal podle Boží vůle.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.