Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Znej svoje povolání

Martin Šiška, 9.4.2006

Efezským 2:10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.

 

2 Petr v 1:10 Protož, bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení učiniti; nebo to činíce, nepadnete nikdy.

 

1 Korintským 9:16 Nebo káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen; ale běda by mně bylo, kdybych nekázal.

 

Koloským 1:9-10 Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, 10 Abyste chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží,

 

1 Korintským 1:17 Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.

 

Lukáš 10:2 A pravil jim: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.

 

Bůh nás povolal ke službě, o tom není pochyb (např. Ef. 2:10, 2Pet 1:10). Mnozí křesťané touží mít povolání s velkým „P" a tak dlouho na něj čekají, až se ho nikdy nedočkají a to skutečné povolání, jež pro ně má připravené Bůh, propásnou a promarní.

 

Povolání „ke skutkům dobrým" (Ef 2:10) má úplně každý. Ne každý však může být jako apoštol Pavel evangelistou. On měl ono mnoha křesťany vytoužené povolání s velkým „P" - on ale naprosto přesně věděl, že ho má a v naprosté poslušnosti a oddanosti ho vykonával (1Kor 9:16). Na druhou stranu ale rovněž jednoznačně věděl, k čemu povolán není, a to také nevykonával (1Kor 1:17).

 

To je také jasný návod k následování, jak se stát služebníkem. Musíme být jasně nasměrováni k tomu, že Bohu budeme sloužit, zároveň jednoznačně rozhodnuti, že mu budeme sloužit právě a jedině tam, kde nám to ukáže. Začít ale musíme od počátku. Prvním povoláním, společným všem křesťanům, je hledat svoje povolání tam, kde je naše zodpovědnost - tedy například na místě otců, matek, manželů či manželek. Pokud se takto rozhodneme, pak naše hledání bude úspěšné a časem se ukáže i ono naše jedinečné, osobní povolání. Vždyť sám Bůh říká, že „žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo" (Luk 10:2).

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.