Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Odděl se od myšlení světa

Martin Šiška, 28.5.2006

Exodus 6:8-9 Uvedu vás také do země, o níž jsem, zdvihna ruku svou, přisáhl, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi; a dám ji vám v dědictví; Já Hospodin. 9 I mluvil tak Mojžíš synům Izraelským; ale neslyšeli Mojžíše pro úzkost ducha a službu přetěžkou.

 

Koloským 3:2-3 O svrchní věci pečujte, ne o zemské. 3 Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu.

 

Jedním z nejúčinnějších likvidačních prostředků schopných zbožných lidí jsou tlaky současného světa na to, aby křesťané přijali za své smýšlení tohoto světa. Bůh říká, že myšlení Ducha přináší život a myšlení světa smrt. A skutečně - jakmile křesťané podlehnou způsobu uvažování současného světa a začnou jej praktikovat ve svém životě, má to na jejich život zcela destruktivní dopad.

 

Myšlení tohoto světa se snaží lidi přesvědčit například o tom, že obal je důležitější než obsah, snaží se je vlákat do instantního, rychloobrátkového způsobu vnímání a praktikování života a vnucuje jim přesvědčení, že jeho smyslem je především zábava a užívání si.

 

Pokud se člověk, který dosud žil s Bohem, nechá těmito snahami zmanipulovat, ztrácí schopnost rozeznání pravé podstaty věcí, dostaví se u něj subjektivní, pocitové vnímání Božích věcí, je naplňován zklamáním, když se výsledky jeho snah nedostavují hned, skutečný smysl života a svoje osobní Boží povolání zvolna, ale neodvratně vymění za zábavu a světské radovánky. Pod tlakem okolností pak ztrácí půdu pod nohama, objevuje se u něj vyprázdnění, vyhoření, zklamání ze života s Bohem a ze života vůbec. Příkladem budiž izraelský národ, když žil víceméně bez Boha pod knutou egyptského faraona (Ex 6:8-9). Ačkoliv jim Mojžíš předal Boží nabídku zaslíbené země, oni ji kvůli těžké službě a strachu nebyli schopni vůbec vnímat.

 

I nám Bůh předestírá jasnou nabídku zaslíbené země - života po jeho boku ve svobodě, radosti, zdraví a prosperitě. Mnozí ji však stejně jako Izraelci v Egyptě kvůli tomu, jak je jejich myšlení zdeformováno do podoby současných trendů, neslyší. Proto je nezbytné způsobu myšlení současného světa nepodléhat. A pokud už mu někdo podlehne, musí se z něj vymanit. Jak? Myšlení člověka proměňuje živé Boží Slovo. To přitom musí zapadnout do srdce, jinak jeho užitek přijde vniveč. Skutečnému přijetí Božího Slova ale často brání zatvrzelost, snaha jen od Boha brát bez ochoty na Jeho věcech pracovat, a v neposlední řadě starosti o živobytí, které spolehlivě každé Slovo zadusí. Toho se musíme vyvarovat.

 

Proto je třeba ujasnit si priority a hledět ne na zemské, ale na svrchní věci (Kol 3:2-3) a právě k nim připojit své srdce. To znamená vzít zcela za své zájmy Božího království a neutrácet čas a energii na neužitečné věci současného světa a tedy obnovit své myšlení, abychom mohli poznávat a znát Boží vůli. Vždyť život s Bohem je fantastický - ten kdo jej skutečně poznal, by se jej nikdy nevzdal.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.