Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

...Neboť široká je cesta, která vede do zahynutí

Mikuláš Török, 11.3.2007

Matouš 7:13-14 Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. 14 Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.

 

V tradičním pojetí lidí se objevuje představa úzké náročné strastiplné cesty s Bohem a oproti tomu lákavá vidina pohodlné příjemné široké cesty hříchu s pouhou jedinou vadou: nevede do nebe. I samotní křesťané často vidí v životě s Bohem soustavu obtížných nařízení a omezení a nebýt zaslíbení věčného života, volili by raději bezstarostnou cestu ve hříchu bez Božího Slova.

 

Jak však tuto širokou „pohodlnou" cestu popisuje Boží slovo?

 

Je to cesta činitelů nepravosti. Lidé se mohou nazývat křesťany, ale pokud je v nich nenávist, sexuální nečistota, neodpuštění, hořkost, závist či pečování o sebe sama, jsou na té široké cestě, jejímž jediným vyústěním je věčné zatracení a jediným východiskem z ní obrácení se k Bohu a vzdálení se od hříchu.

 

Lidé nerespektující Boží Slovo si připravují cestu plnou bolestí a strastí. Život bez Boha (přirovnávaný k Egyptu) je zde popisován jako hůl, která probodne ruku každého, kdo se o ni opírá (2Kr 18:21). I touhou po penězích a chamtivostí se člověk sám naplňuje bolestí, v originále stojí dokonce „bolestivě probodává" (1Tim 6:10). Neubližuje tak však jen sobě, ale přispívá tím např. k rozkladu rodinných vztahů. Závist a hořkost v srdci probodává ledviny (Ž 73:21) a způsobuje hnis v kostech (Př 14:30). A konečně smilstvo a nevěra probodávají játra těch, kdo takto hřeší (Př 7:23), vedou k bloudění a zahubení těla i duše. Dokonce i když to tak hříšníkům nepřipadá a nevnímají to, ničí sami sebe vlastním hříchem.

 

Ve skutečnosti je to Boží cesta, která zbavuje bolesti a vysvobozuje. Je sice úzká (= vymezená Božím Slovem), ale sám Ježíš říká, že jeho jho je rozkošné a jeho břemeno lehké, tedy i zachovávání Jeho Slova a život s Ním není složitý a působí nám radost (Mt 11:29-30). Bůh nás zachránil, očistil, proměnil naše srdce a dal nám svého Ducha, který nás vede. A pokud podlehneme nějakému pokušení mimo cestu, vyznáme svůj hřích a Bůh nám odpustí a přenese zpět na správnou cestu. Jednodušší by to už těžko mohlo být. Ježíš nenabízí věčný život jako odměnu za utrpení zde na zemi, ale jako završení skvělého (byť s protivenstvími) pozemského života.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.