Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Ztotožnění s Kristem

Mikuláš Török, 8.4.2007

Filipským 2:6-8 Ačkoli byl v podobě Boží (Ježíš Kristus), nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu otroka a stal se podobný lidem. A když se ukázal ve způsobu člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže.


Ježíš Kristus je Boží Syn. Dokud byl v nebi, účastnil se spolu s Bohem Otcem vlády. Potom se rozhodl stát se člověkem a zemřít za hřích lidí. To pro něj znamenalo hned několik věcí.

 

Jednak musel sám sebe zmařit, tedy vzdát se některých svých božských vlastností, například nesmrtelnosti. Musel přijmout roli služebníka. Nenarodil se na zem jako král, ale jako obyčejný člověk. Celým smyslem a cílem Jeho života bylo sloužit tobě, udělat pro tebe vše, co potřebuješ, tomu podřídil každý detail svého života. Žil pro tebe, tvůj prospěch byl v centru Jeho zájmu. A při tom Mu nešlo jen o dočasnou pomoc, ale o vybojování věčného života pro tebe. Ponížil se natolik, že byl ochoten pro tebe podstoupit i smrt na kříži. Tímto vším se s tebou naprosto ztotožnil.

Protože však Ježíš neudělal žádnou chybu ani hřích (byl tedy spravedlivý), nemohla Ho smrt udržet ve své moci a Bůh Ho vzkřísil z mrtvých. A my nyní máme naději, že v budoucnu s Ním také budeme vzkříšeni k věčnému životu. Předpokladem pro tuto víru, respektive pevnou jistotu, je, že v Něj z celého srdce uvěříme, necháme se Jím očistit, rozvázat a proměnit a potom žijeme život zcela ztotožněný s Ním, stejně jako to udělal kdysi On. Musíme se s Ním ztotožnit v Jeho smrti, abychom spolu s Ním byli vzkříšeni.

 

Ale i ostatní, kteří svůj život Ježíši nevydali, budou vzkříšeni - jenže k věčnému zatracení. Proto jsou nyní všichni zváni ke ztotožnění s Ježíšem, podřízení se Jeho vůli a Jeho zájmu.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.