Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Prohlášení Rady CNŽ

Jakožto církev máme pochopení a empatii k lidem, kteří trpí. Chceme proto pomoci zmírnit utrpení a strádání prostých lidí na Ukrajině, kteří se dostali do soukolí ozbrojeného konfliktu. Rada CNŽ se vzhledem k naléhavosti situace rozhodla k urychlenému postupu a na své mimořádné schůzi rozhodla, že CNŽ poskytne finanční pomoc ve výši 100 tisíc Kč. Tuto pomoc 1. března CNŽ předala organizaci Charita Česká republika (do roku 2006 pod názvem Česká katolická charita), která na Ukrajině dlouhodobě působí a u níž máme důvěru, že bude pomoc směřovat k těm nejpotřebnějším.

 

Rada CNŽ

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.