Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Dobročinnost v průběhu nouzového stavu kvůli koronaviru COVID-19

08.06.2020

I v situaci po vyhlášení nouzového stavu zajišťovala Dobročinnost CNŽ v rámci možností daných opatřeními vlády ČR služby pro seniory v Domově důchodců Chlumec, obdarovala Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Praze a pečovala pochopitelně též o seniory-členy CNŽ.

 

Sice z pochopitelných důvodů nebylo možné pořádat pravidelná – ať už společná či individuální – setkání se seniory v Chlumci, na druhou stranu jsme však kvůli zvýšenému zájmu obyvatel domova o nákup a dovoz potravin, drogerie a dalšího spotřebního zboží početně posílili nákupní týmy, abychom zvýšenou poptávku mohli uspokojit. Nákupy jsme zajišťovali jedenkrát týdně, nově v tříčlenných týmech. Seniorům jsme účtovali pouze skutečnou cenu zboží, nikoli pořízení a dovezení nákupu.

 

Seniorům v DD Chlumec jsme také pro lepší ochranu proti virové nákaze zakoupili a darovali sto kusů roušek v celkové ceně 3000,- Kč. Jednalo se o roušky s nanovláknem s vysokým stupněm ochrany před viry. Roušky vyrobil český výrobce.

 

Domovu pro seniory Elišky Purkyňové v Praze jsme jednak darovali ochranné prostředky, konkrétně třicet respirátorů a dezinfekce, jednak 145 kusů ručníků, osušek, utěrek a triček, o jejichž potřebě nás informovala vrchní sestra domova. S Domovem pro seniory Elišky Purkyňové jsme nadále v kontaktu, připraveni zajistit dle potřeby další prostředky.

 

Pochopitelně jsme i v průběhu nouzového stavu nezapomínali ani na seniory-členy CNŽ. Aby nemuseli zbytečně vycházet do míst s větším soustředěním lidí, zajišťovali jsme všem, kdo o to měli zájem, nákupy či dezinfekční prostředky. Některé sestry z církve pro ně rovněž šily doma roušky pro opakované použití, aby senioři mohli chodit alespoň na vycházky.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.