Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Dobročinnost Církve Nový Život

12.06.2017

Dobročinnost Nového Života začala vyvíjet svou činnost zároveň s registrací Křesťanské společnosti Nový Život (dnes Církev Nový Život, CNŽ) v roce 1990. Dobročinnost chápeme jako pomoc lidem (v církvi i mimo ni), kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi a mají zájem změnit svůj život, seniorům nebo těm, kdo sami takovouto pomoc poskytují.

 

V současnosti poskytujeme v rámci Dobročinnosti především služby seniorům v Domově důchodců v Chlumci, trvale pořádáme také sbírky šatstva, které prostřednictvím k tomu určených organizací poskytujeme potřebným, a v případě potřeby poskytujeme jednorázové finanční dary.

 

 

Pravidelná pomoc seniorům v Chlumci

Seniorům z Domova důchodců v Chlumci pomáháme od roku 2004. Každotýdně jim vozíme nákupy, pravidelně pro ně pořádáme setkání u kávy, věnujeme se jim i individuálně.

 

Nákupy pořizují dobrovolnice CNŽ a seniorům je vozí přímo do domova. Náklady spojené s nákupem a dopravou hradí dobrovolnice, obyvatelé domova platí pouze cenu zboží.

 

Zhruba desetkrát ročně pro seniory v Chlumci pořádáme tzv. Kavárny - posezení u kávy a občerstvení se společenským programem, během nějž si přítomní mohou kromě povídání také zazpívat či zasoutěžit nebo zahrát společenské hry.

 

Řada seniorů přitom projevuje zájem i o osobnější kontakt s dobrovolníky CNŽ. Ti s nimi pak tráví část jejich volného času, doprovázejí je na vycházky a těm seniorům, jimž už tolik neslouží zrak nebo z jiných důvodů nemohou číst, předčítají z knih a časopisů. Postupně se služby pro zájemce z řad obyvatel domova rozšířily i na logopedickou terapii pro seniory po cévních mozkových příhodách a výše řečené asistenční služby.

Seniorům, kteří projeví zájem o účast na shromáždění CNŽ v Ústí nad Labem, zajišťujeme bezplatný odvoz. Jeden ze seniorů, který shromáždění navštívil, zde prožil vysvobození z kouření a později přijal Ježíše Krista za svého Pána.

 

Práci dobrovolnic CNŽ ocenilo i krajské Dobrovolnické centrum, které v březnu 2010 vyhlásilo v rámci soutěže Křesadlo 2009 jako jednoho z šesti oceněných dobrovolníků Ústeckého kraje Romanu Dvořákovou z CNŽ. Další z dobrovolnic, Jindra Gajdošová, byla na cenu nominována. Soutěž se konala pod záštitou tehdejší hejtmanky Jitky Vaňhové.

 

 

Historické shrnutí činnosti Dobročinnosti CNŽ - humanitární pomoc, sbírky šatstva, finanční dary

Zpočátku zaměřovala Dobročinnost NŽ svou pozornost především na humanitární sbírky pro Ukrajinu a válečné oblasti zemí bývalé Jugoslávie. Do těchto oblastí jsme pravidelně doručovali zásilky šatstva, obuvi, dětských hraček, školních potřeb a potravin. Přes 70 tisíc korun jsme v polovině devadesátých let poukázali do Izraele obětem teroristických útoků.

 

V roce 1997 jsme poskytli pomoc lidem ze záplavami postižené Moravy, když jsme sem dopravili více než 5 tun humanitární pomoci. Při záplavách v roce 2002 jsme humanitární pomoc nabídli městu Ústí nad Labem, městu Terezín jsme po těchto povodních poskytli vybavení některých zaplavených objektů za zhruba 100 000 korun.

 

V letech 1994 – 2012 jsme podporovali ústeckou pobočku Červeného kříže každoročním sponzorským darem ve výši 10 000 korun a dvakrát ročně jsme pro ni pořádali sbírku šatstva a zajišťovali dodávku pečiva na jarní a podzimní dny otevřených dveří. Od zrušení pobočky ČK Ústí nad Labem v roce 2013 šatstvo ze sbírek předáváme Diakonii Broumov, která oblečení, boty, ale i domácí potřeby distribuuje potřebným.

 

V roce 2005 jsme provedli první etapu rekonstrukce Klubu důchodců v Bezručově ulici v Děčíně v hodnotě 183 tisíc korun. Prostory klubu slouží pro pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí. Slavnostního otevření v listopadu 2005 se zúčastnil i tehdejší místostarosta Děčína Václav Lešanovský. Ve stejném roce jsme do USA věnovali 84 tisíc korun na pomoc obětem hurikánů.

 

Částkou 44 tisíc korun přispěl Nový Život na koupi automobilu rodičům postiženého dítěte, 15 tisíc korun jsme věnovali na koupi elektrického invalidního vozíku pro těžce nemocného, jednomu z chlumeckých seniorů dlouhodobě upoutanému na lůžko jsme zakoupili CD přehrávač.

 

Největším co do velikosti (375 700 korun) byl v roce 2006 náš dar na izraelské vládní konto na pomoc obětem válek. Tímto darem jsme chtěli hmatatelně vyjádřit morální podporu neustálými útoky sužovanému izraelskému lidu.

 

Po povodních v roce 2010 jsme darovali jedné z nejhůře postižených obcí - Heřmanicím na Liberecku 15 tisíc korun na likvidaci následků těchto povodní. Kromě toho jsme se rozhodli ocenit nezištnou a obětavou pomoc dobrovolných hasičů z obce Jezvé – i jim jsme věnovali 15 tisíc korun.

 

Prostřednictvím misijní organizace Církve bratrské Jděte daroval Nový Život 10 000 korun na provoz školy v ugandském městě Mityana. Škola vychovává kolem 250 dětí a je do značné míry odkázána na finanční pomoc dárců.

 

Po dalších povodních v roce 2012 jsme poskytli finanční pomoc 10 000 korun na obnovu zařízení domu manželům z obce Dolní Zálezly na Ústecku, jejichž dům zalila voda Labe už podruhé za posledních deset let. 

 

 

Souhrn

Přímá i přepočtená finanční hodnota Dobročinnosti CNŽ od té doby již přesáhla částku 2 a tři čtvrtě milionu korun. Téměř veškerá poskytovaná pomoc byla a je zajišťována z prostředků, které poskytují členové naší církve. Dobročinnost Církve Nový Život můžete podpořit finančním darem i vy, více viz Dobročinnost.  

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.